Fakta

Sted:
Grimstad
Studietype:
Master, 2 år
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
120

Informasjon er oppdatert av Universitetet i Agder

29. januar 2024.

Om studiet

Hvorfor velge dette studiet?

Kappløpet om å finne de beste energiløsningene er i full gang. Energibransjen står overfor store utfordringer og investeringsbehov. Du kan bli med å virkeliggjøre visjonen om et energinøytralt Europa. Fra høsten 2023 tilbyr UiA en ny spesialisering i batteriteknologi for å møte kompetansebehovet innen batteriindustrien som nå bygges opp i storskala både regionalt og nasjonalt.

Som student i Grimstad får du spennende og arbeidslivsrelevante teknologistudier. De fleste studentene på fakultetet skriver sine masteroppgaver i samarbeid med eksterne bedrifter og virksomheter. Som student kan du også velge å ta et internship (praksis) som del av mastergraden din.

Masterstudiet kan tas både på heltid over to år og deltid over fire år. Undervisningen skjer som hovedregel på campus, og universitetet forventer at både heltids- og deltidsstudenter møter og deltar aktiv i undervisningen. Som deltidsstudent må du sette av to dager pr uke til undervisningsaktiviteter på campus. Studenter som har fått opptak til studiet velger om de skal følge heltids- eller deltidsplan når de semesterregistrerer seg ved studiestart.

Hva lærer du?

Studiets styrke er den store bredden sammen med mulighetene for å fordype seg i det du finner mest interessant. Masterprogrammet i fornybar energi gir deg en grundig innføring i de viktigste formene for fornybar energi på global basis. Du lærer blant annet:

  • om de underliggende elektrokjemiske prosessene i batterier og deres implikasjoner på batteridesign og kontroll i praktiske applikasjoner.
  • å evaluere, utvikle, ta i bruk og styre ny fossilfri teknologi i både eksisterende og nye energiapplikasjoner og systemer
  • å designe, modellere og simulere elektriske og elektromekaniske komponenter og systemer, spesielt med hensyn til motorer og motordrifter for mange formål innenfor produksjon, automatisering og offshoreanvendelser
  • å arbeide med prosjekt i gruppe, løse avanserte forskningsoppgaver og bruke engelsk som arbeidsspråk

Studiet er internasjonalt rettet, og studenter kan bli engasjert i pågående forskningsprosjekter.

Undervisningsopplegg

Undervisning ved institusjonen

Opptakskrav

Opptakskravet er fullført og bestått treårig bachelorgrad i ingeniørfag, basert på nasjonal rammeplan, innen fagområdene fornybar energi, elektro, mekatronikk eller maskin.

Videre stilles følgende krav som delvis går ut over minimumskravene i rammeplanen:

Det stilles krav om vektet gjennomsnittskarakter på C eller bedre.

For øvrig skjer opptak etter forskrift om opptak til studier og emner ved Universitetet i Agder.

Kvalifikasjon/tittel

Master i teknologi - sivilingeniør - Fornybar energi