Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Studiested

Kristiansand

Nivå

Master, 2 år

Studiepoeng

120

Semester

4

Studietempo

Heltid

Om studiet

Hvorfor velge dette studiet?

Er du utdannet lærer og ønsker mer spesialisert kompetanse i et skolefag på masternivå? Da kan denne videreutdanningen være aktuell for deg. Her fordyper du deg i din valgte spesialisering og får mer kunnskap om fag i sammenheng med undervisning. Dere vil gå inn på temaer som læring, undervisning og formidling med fokus på trinnene 5-10 i utdanningssystemet.

Masterprogrammet er et toårig påbyggingsstudium for deg som allerede har en lærerutdanning rettet inn mot undervisning i grunnskolens trinn 5-10, og som har 60 studiepoeng i et undervisningsfag som det tilbys spesialisering i. Hvilke spesialiseringer som tilbys vil variere fra år til år.

Masteroppgaven tilsvarer 30 studiepoeng. Den skal være profesjonsrettet og praksisorientert med solid forankring i masterfag og fagdidaktikk, og kan i tillegg omfatte elementer fra pedagogikk og spesialpedagogikk.

Masterspesialiseringer for høsten 2021 legges ut på uia.no/fagdidaktikk5-10.

Hva lærer du?

Masterstudiet gir deg utdypende kunnskap i ditt valgte masterfag og fagets didaktikk, og gjennom arbeidet med masteroppgaven vil du oppnå en spesialisert innsikt i et avgrenset fagområde rettet inn mot trinnene 5-10. Du vil få inngående kunnskap om progresjon i undervisning og elevers læring på trinnene 5-10.

Opptakskrav

Enten

a) Fullført grunnskolelærerutdanning for trinn 5-10 med minst 60 studiepoeng i masterfaget (inklusiv fagdidaktikk)

eller

b) Fullført fireårig allmennlærerutdanning med minst 60 studiepoeng i masterfaget (inklusiv fagdidaktikk)

eller

c) Annen lærerutdanning: Individuell vurdering. Minst 60 studiepoeng i masterfaget (inklusiv fagdidaktikk) og minst 30 studiepoeng pedagogikk.

Det vises til forskrift om opptak til studier og emner ved UiA og til utfyllende regler for opptak til Fagdidaktikk for grunnskolens trinn 5-10, masterprogram.

Se utfyllende regler for opptak på uia.no/fagdidaktikk5-10

Kvalifikasjon/tittel

Master i fagdidaktikk for grunnskolens trinn 5-10

Alle utdanninger innen