Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Studiested

Kristiansand

Nivå

Master, 2 år

Studiepoeng

120

Semester

4

Studietempo

Heltid

Om studiet

Hvorfor velge dette studiet?

Er du utdannet lærer og ønsker mer spesialisert kompetanse i et skolefag på masternivå? Da kan denne videreutdanningen være aktuell for deg. Her fordyper du deg i din valgte spesialisering og får mer kunnskap om fag i sammenheng med undervisning. Dere vil gå inn på temaer som læring, undervisning og formidling med fokus på trinnene 1-7 i utdanningssystemet.

Masterprogrammet er et toårig påbyggingsstudium for deg som allerede har en lærerutdanning rettet inn mot undervisning i grunnskolens trinn 1-7, og som har 60 studiepoeng i et undervisningsfag det tilbys spesialisering i. Hvilke spesialiseringer som tilbys vil variere fra år til år.

Masteroppgaven tilsvarer 30 studiepoeng. Den skal være profesjonsrettet og praksisorientert med solid forankring i din valgte spesialisering og fagdidaktikk, og kan i tillegg omfatte elementer fra pedagogikk og spesialpedagogikk.

Masterspesialiseringer for høsten 2021 vil bli publisert på uia.no/fagdidaktikk1-7.

Hva lærer du?

Masterstudiet gir deg utdypende kunnskap i ditt valgte masterfag og fagets didaktikk, og gjennom arbeidet med masteroppgaven vil du oppnå en spesialisert innsikt i et avgrenset fagområde rettet inn mot trinnene 1-7. Du vil få inngående kunnskap om progresjon i undervisning og elevers læring på trinnene 1-7.

Opptakskrav

Enten

a) Fullført fireårig grunnskolelærerutdanning for trinn 1-7 med minst 60 studiepoeng i masterfaget (inklusiv fagdidaktikk)

eller

b) Fullført fireårig allmennlærerutdanning med minst 60 studiepoeng i masterfaget (inklusiv fagdidaktikk)

eller

c) Annen lærerutdanning: Individuell vurdering. Minst 60 studiepoeng i masterfaget (inklusiv fagdidaktikk) og minst 30 studiepoeng pedagogikk

Se utfyllende regler for opptak på uia.no/fagdidaktikk1-7.

Kvalifikasjon/tittel

Master i fagdidaktikk for grunnskolens trinn 1-7

Alle utdanninger innen