Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Studiested

Kristiansand

Nivå

Årsstudium

Studiepoeng

60

Semester

2

Studietempo

Heltid

Opptakskrav

GENS

Poenggrenser 2021

  • 31.60 (primær)
  • 43.70 (ordinær)

Studieplasser

45

Søknadskode (SO)

201170

Informasjonen kommer fra Samordna Opptak.

Om studiet

Hvorfor velge dette studiet?

Engelsk er det dominerende språket i verden i dag. Derfor er det viktig å kunne skrive og snakke engelsk og ha kunnskap om britisk og amerikansk kultur. Engelsk åpner mulighetene for arbeid og samarbeidsprosjekter med næringsliv, universiteter og offentlige virksomheter over hele verden.

Årstudiet ved UiA gir en innføring i språklige emner og litteratur- og kulturhistorie fra Storbritannia og USA. Vi legger vekt på variert undervisning og oppfordrer studentene til å bidra med kritiske og selvstendige vurderinger. Vi tilbyr et studieopphold i York det første semesteret.

Hva lærer du?

  • Du tilegner deg kunnskap om engelsk språk, litteratur og kultur
  • Du oppøver dine ferdigheter i muntlig og skriftlig engelsk
  • Du får trening i å vurdere litterære verker og å forstå den kulturelle konteksten de ble skrevet i
  • Du får innsikt i hvordan de store engelskspråklige kulturer har utviklet seg
  • Du tilegner deg teoretiske redskaper til å forstå litteratur, kultur og språk på en vitenskapelig måte
  • Du kan skrive oppgaver om ulike temaer innen litteratur, kultur og språk
  • Du lærer å samarbeide faglig med andre

Opptakskrav

Generell studiekompetanse.

Anbefalte forkunnskaper

Solide engelskkunnskaper utover minstekravet (Vg1) i studieforberedende utdanningsprogram i videregående skole.

Kvalifikasjon/tittel

Engelsk årsstudium