Fakta

Sted:
Kristiansand
Studietype:
Master, 2 år
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
120

Informasjon er oppdatert av Universitetet i Agder

29. januar 2024.

Om studiet

Hvorfor velge dette studiet?

De siste tiårene har digitaliseringen i samfunnet ført til gjennomgripende endringer. Disse endringene har gitt oss bedre, billigere og mer effektive løsninger på mange områder. De har dessverre også medført en sterkt økende sårbarhet. Dette gir seg utslag i hackerangrep, stadig økende organisert kriminalitet på det digitale felt, samt statlig påvirkning, spionasje, sabotasje og datainnhenting.

For å møte disse utfordringene trengs det dyktige fagfolk innenfor sikkerhet og personvern. Velger du masterstudiet i cybersikkerhet, vil du få en bred og dyp kunnskap på viktige områder innenfor cybersikkerhet, der både teknologiske, organisasjonsmessige og samfunnsmessige aspekter er dekket. Studiet har to studieretninger, med enten en teknologisk spesialisering eller en ledelsesspesialisering, og det dekker behov innenfor norsk offentlig forvaltning og privat næringsliv.

Som student på master i Cybersikkerhet får du et spennende og arbeidslivsrelevant masterstudium. De fleste studentene skriver sin masteroppgave i samarbeid med eksterne bedrifter og virksomheter. Som student kan du også velge å ta et internship (praksis) som del av mastergraden din.

Masterstudiet kan tas både på heltid over to år og deltid over fire år. Undervisningen skjer som hovedregel på campus, og universitetet forventer at både heltids- og deltidsstudenter møter og deltar aktiv i undervisningen. Som deltidsstudent må du sette av to dager pr uke til undervisningsaktiviteter på campus. Studenter som har fått opptak til studiet velger om de skal følge heltids- eller deltidsplan når de semesterregistrerer seg ved studiestart.

Hva lærer du?

Studiet har to spesialiseringer:

  • Sikkerhetsteknologier: Spesialiseringen har en klar teknologisk profil, og er tiltenkt de som skal jobbe med tilrettelegging, integrasjon og utvikling av teknologisk rettede sikkerhetsløsninger. Her dekkes områder som sikkerhet for Internet-of-Things, sikkerhet for kritiske infrastrukturer, sikkerhet i cloud-løsninger, etisk hacking med mer.
  • Sikkerhetsledelse: Spesialiseringen har en klar profil mot ledelse, organisatoriske og brukersentrerte aspekter. Dette er viktig kompetanse ved planlegging, ledelse, gjennomføring og utrulling av systemer der god og gjennomført sikkerhet er en avgjørende faktor.

Undervisningsopplegg

Undervisning ved institusjonen

Opptakskrav

Generelt opptakskrav er bachelorgrad eller tilsvarende utdanning av minimum tre års omfang (180 studiepoeng).

Faglig grunnlag er ett av følgende:

  • integrert studium av minst 2 års varighet innenfor informasjonssystemer, informasjonsteknologi, informatikk eller ingeniørfag innenfor fagområdene data eller elektronikk
  • fordypningsenhet på minst 80 studiepoeng innenfor informasjonssystemer, informasjonsteknologi eller informatikk

For studieretningen Sikkerhetsteknologier må det inngå minst 15 studiepoeng programmering og 25 studiepoeng relevant matematikk og statistikk i det faglige grunnlaget.

Det stilles krav om vektet gjennomsnittskarakter på C eller bedre.

For øvrig skjer opptak etter forskrift om opptak til studier og emner ved Universitetet i Agder.

Kvalifikasjon/tittel

Master i cybersikkerhet

Alle utdanninger innen