Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Studiested

Kristiansand

Nivå

Master, 2 år

Studiepoeng

120.00

Semester

4

Studietempo

Heltid

Om studiet

Hvorfor velge dette studiet?

De siste tiårene har digitaliseringen i samfunnet ført til gjennomgripende endringer. Disse endringene har gitt oss bedre, billigere og mer effektive løsninger på mange områder. De har dessverre også medført en sterkt økende sårbarhet. Dette gir seg utslag i hackerangrep, stadig økende organisert kriminalitet på det digitale felt, samt statlig påvirkning, spionasje, sabotasje og datainnhenting.

For å møte disse utfordringene trengs det dyktige fagfolk innenfor sikkerhet og personvern. Velger du masterstudiet i cybersikkerhet, vil du få en bred og dyp kunnskap på viktige områder innenfor cybersikkerhet, der både teknologiske, organisasjonsmessige og samfunnsmessige aspekter er dekket. Studiet har to studieretninger, med enten en teknologisk spesialisering eller en ledelsesspesialisering, og det dekker behov innenfor norsk offentlig forvaltning og privat næringsliv.

Hva lærer du?

Studiet har to spesialiseringer:

Sikkerhetsteknologier: Spesialiseringen har en klar teknologisk profil, og er tiltenkt de som skal jobbe med tilrettelegging, integrasjon og utvikling av teknologisk rettede sikkerhetsløsninger. Her dekkes områder som sikkerhet for Internet-of-Things, sikkerhet for kritiske infrastrukturer, sikkerhet i cloud-løsninger, etisk hacking med mer.

Sikkerhetsledelse: Spesialiseringen har en klar profil mot ledelse, organisatoriske og brukersentrerte aspekter. Dette er viktig kompetanse ved planlegging, ledelse, gjennomføring og utrulling av systemer der god og gjennomført sikkerhet er en avgjørende faktor.

Opptakskrav

For studieretningen Sikkerhetsledelse kreves det fullført bachelorgrad eller tilsvarende i informasjonssystemer eller fullført bachelorgrad i ingeniørfag innenfor elektronikk eller IKT-fag.

For studieretningen Sikkerhetsteknologi kreves det fullført bachelorgrad i ingeniørfag innenfor elektronikk eller IKT-fag eller tilsvarende. Det kreves bestått eksamen i MA-221 Diskret matematikk, MA-209 Matematikk 3 eller tilsvarende.

Se nærmere detaljer i forskrift om opptak til masterprogram og videreutdanningsstudier ved UiA og utfyllende regler for opptak på uia.no/cybersikkerhet.

Kvalifikasjon/tittel

Master i cybersikkerhet

Alle utdanninger innen