Nøkkelinformasjon

Trøndelag høyere yrkesfagskoles hovedlogo
Trøndelag høyere yrkesfagskoles hovedlogo

Studiested

Christian Thams

Nivå

Høyere fagskolegrad

Studiepoeng

120.00

Studieform

Nettstøttet, samlingsbasert

Studietempo

Deltid

Søknadsfrist

15. april

Godkjenninger

  • Nokut

Antall semester

6

Opptakskrav

F-TEK-SVT0002

Antall studieplasser

30

Søknadskode (SO)

1660-19

Om studiet

Studiet tilbys som deltids studie H24. Utdanningen er en fordypning innen fagretningen TIP (teknikk og industriell produksjon).

Utdanningen i sveiseteknikk gir deg opplæring i norsk, europeisk og internasjonal sveisetekniker.

Fordypningen gir deg kompetanse i nasjonale og internasjonale standarder og regelverk.

Utdanningen kvalifiserer til stillinger i sveisebedrifter eller jobber innen sveiseinspeksjon, planlegging, kontroll, innkjøp og materialstyring, konstruksjon og utdanning.

 

Opptakskrav

Det generelle grunnlaget for opptak til toårig teknisk fagskole er:

  • fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/svennebrev
  • minst 5 års relevant praksis uten fagbrev, og med realkompetanse i felles allmenne fag tilsvarende læreplanene i grunnkurs (VG1) og videregående kurs 1 (VG2) i yrkesfaglige studieretninger

Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fag-/svenneprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve.

Opptaksinformasjon

Søknad sendes på Samordna opptak. For enkelte tilbud må det søkes direkte til skolen.

Mer om fagskole og opptak på Samordna opptak.

Alle utdanninger innen