Nøkkelinformasjon

Nivå

Fagskolestudium

Studiepoeng

10.0

Semester

1

Studieform

Samlingsbasert

Studietempo

Deltid

Oppstartsdato

Fleksibel oppstart

Godkjenninger

  • Nokut

Om studiet

Studiet blir ikke lagt ut med opptak H24. Studiet gir deg bl.a. økt kunnskap om kvalitet og økonomi, HMS i byggeprosjekter, prosjekt som arbeidsform, regelverk, standarder, ulike kontraktstyper og entrepriseformer. Du opparbeider deg ferdigheter i bl.a. tids- og ressursplanlegging, kvalitetssikring og rapportering.

Undervisningsopplegg

Nett- og samlingsbasert deltidsstudium som kan kombineres med jobb. 

Opptakskrav

Fagbrev eller relevant yrkeserfaring. 

Opptaksinformasjon

Man søker direkte til fagskolen. Søknadsskjema finner du på www.thyf.no