Nøkkelinformasjon

Trøndelag høyere yrkesfagskoles hovedlogo
Trøndelag høyere yrkesfagskoles hovedlogo

Studiested

Christian Thams

Nivå

Høyere fagskolegrad

Studiepoeng

120.00

Studieform

Undervisning ved lærestedet, nettstøttet, samlingsbasert

Studietempo

Heltid, deltid

Søknadsfrist

15. april

Godkjenninger

  • Nokut
  • Lånekassen

Antall semester

6

Opptakskrav

F-TEK-MAD0002

Antall studieplasser

30

Søknadskode (SO)

1660-18

Om studiet

Studiet tilbys som deltids studie ved Thyf Chr.Thams.

Utdanningen er en fordypning innen fagretningen TIP (teknikk og industriell produksjon).

Utdanningen i maskinteknisk drift gir deg opplæring i å bearbeide og/eller kjøpe og selge mekaniske produkter.

Fordypningen gir deg kompetanse som danner grunnlag for at de ulike prosessene i bedriften er økonomisk optimale og gir gode betingelser for mennesker og miljø.

Utdanningen kvalifiserer til stillinger i privat og offentlig sektor som leder innen produksjonsplanlegging, produksjon, vedlikehold, kvalitetssikring og innkjøp av varer og tjenester.

 

Opptakskrav

Det generelle grunnlaget for opptak til toårig teknisk fagskole er:

  • fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/svennebrev
  • minst 5 års relevant praksis uten fagbrev, og med realkompetanse i felles allmenne fag tilsvarende læreplanene i grunnkurs (VG1) og videregående kurs 1 (VG2) i yrkesfaglige studieretninger

Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fag-/svenneprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve.

Opptaksinformasjon

NB! Høsten 2023 vil det kun være opptak ved studiested Chr. Thams, deltid. 

Søknad sendes på Samordna opptak. For enkelte tilbud må det søkes direkte til skolen.

Mer om fagskole og opptak på Samordna opptak.