Nøkkelinformasjon

Studiested

Christian Thams

Nivå

Fagskolegrad

Studiepoeng

60.0

Organisering

Undervisning ved lærestedet, nettstøttet, desentralisert, samlingsbasert

Studietempo

Deltid

Søknadsfrist

15. april

Antall semester

4

Opptakskrav

F-LHB-KDR0001

Antall studieplasser

30

Søknadskode (SO)

1660-46

Om studiet

Utdanningen er fordypning innen Landbruksfag og naturbruk.

Utdanningen i kornproduksjon og driftsledelse gir deg opplæring i driftsledelse og økonomi, jord- og plantekultur og kornproduksjon.

Fordypningen gir deg kompetanse innen produksjon av trygg mat med høy kvalitet og bærekraftig matproduksjon.

Utdanningen kvalifiserer til jobb agrotekniker i kornproduksjon og driftsledelse.

Opptakskrav

Ordinært opptakskrav er fullført og bestått videregående opplæring fra utdanningsprogrammet naturbruk eller realkompetansevurdering.

Opptaksinformasjon

Søknad sendes på Samordna opptak. For enkelte tilbud må det søkes direkte til skolen.

Mer om fagskole og opptak på Samordna opptak.

Alle utdanninger innen