Nøkkelinformasjon

Trøndelag høyere yrkesfagskoles hovedlogo
Trøndelag høyere yrkesfagskoles hovedlogo

Studiested

Gauldal

Nivå

Høyere fagskolegrad

Studiepoeng

120.0

Studieform

Undervisning ved lærestedet, samlingsbasert

Studietempo

Heltid, deltid

Søknadsfrist

15. april

Godkjenninger

  • Nokut
  • Lånekassen

Antall semester

8

Opptakskrav

F-TEK-KOP0001

Antall studieplasser

15

Søknadskode (SO)

1660-50

Om studiet

Studiet kan tas både på hel- og deltid. Det er opptak annethvert år (oddetallsår) til heltidsstudiet. Fra høsten 2022 er det mulig å søke opptak på deltidsstudiet. Dette er et samlingsbasert studium over fire år. Det vil si 15 studiepoeng pr. semester i gjennomsnitt. Dette er et tilbud som kanskje kan passe deg som ønsker å studere ved siden av å jobbe? Eller at du er bosatt et stykke unna, og ikke har mulighet til møte ved skolen daglig.

Studiet i kart- og oppmålingsfag gir deg innsikt i hvordan man måler terreng og lager kart.

Studiet foregår over heltid, 2 år eller og deltid, 4 år og inneholder både praktiske og teoretiske utfordringer.

Trøndelag høyere yrkesfagskole avd. Gauldal har et tilbud innen kart og oppmåling, eller geomatikk, som er den moderne betegnelsen på faget.

Geomatikk er et samlebegrep for fag som kombinerer tradisjonelle kartfag med informasjonsteknologi, og tar for seg hele spennet fra innsamling av data til visualisering og anvendelse. Det arbeider med stedfestet (koordinatfestet) informasjon. Fagfeltet omfatter således fag som landmåling, kartografi, fotogrammetri og GIS.

Opptakskrav

Det generelle grunnlaget for opptak til toårig teknisk fagskole er:

1) fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/svennebrev

2) minst 5 års relevant praksis uten fagbrev, og med realkompetanse i felles allmenne fag tilsvarende læreplanene i grunnkurs (VG1) og videregående kurs 1 (VG2) i yrkesfaglige studieretninger

3) søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fag-/svenneprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve.

 

Eller fullført og bestått studieforberedende studieretninger/ utdanningsprogram som gir generell studiekompetanse.

Opptaksinformasjon

Søknad sendes på Samordna opptak. For enkelte tilbud må det søkes direkte til skolen.

Mer om fagskole og opptak på Samordna opptak.

Alle utdanninger innen