Fakta

Lærested:

Informasjon oppdatert

15. august 2023.

Om studiet

Det er store forventninger til at skogbruket skal bidra med bærekraftige løsninger i «Det grønne skiftet». For å innfri forventningene må skogsmaskinbransjen gjøre tilpasninger og ta i bruk nye metoder i det daglige arbeidet. Sammen med Skogkurs vil bransjen videreutvikle sine metoder og øke kompetanse slik at skogsdriftene skal kan gjennomføres mest mulig bærekraftig.

Gjennom et 3‑parts bransjeprogram, finansiert av Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse, vil Skogkurs utvikle og videreutvikle 5 ulike kursopplegg. Utviklingen starter høsten 2023, mens gjennomføring av kursene vil komme etter hvert som de ulike kursoppleggene er ferdig utviklet. Kursene vil tilbys gratis til hele bransjen fram til juni 2026. 

Tema i kursoppleggene

  • mer lukkede hogstformer og mindre bruk av flatehogst 
  • lavere drivstofforbruk og smartere kjøring med skogsmaskin 
    • lavere førerbelastning
    • mindre terrengslitasje
    • høyere produktivitet
  • produsere tømmer som er mest mulig tilpasset industriens behov 
  • videreutvikle teknologi for driftsoppfølging og førerstøtte for maskinførerne