Nøkkelinformasjon

Logo
Logo

Studiested

Sámi allaskuvla / Sámi University of Applied Sciences Kautokeino

Nivå

Profesjonsstudium

Studiepoeng

300

Semester

10

Studieform

Nettstudium, samlingsbasert

Studietempo

Heltid

Søknadsfrist

20 april, kl 14:00

Oppstartsdato

Høst

Opptakskrav

LÆALTS

Poenggrenser 2021

  • Alle (primær)
  • Alle (ordinær)

Studieplasser

12

Søknadskode (SO)

231651

Informasjonen kommer fra Samordna Opptak.

Om studiet

Samisk grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn gir deg kompetanse til å se enkeltelever og elevgrupper og tilpasse undervisningen etter elevenes behov.

Er samisk språk og samisk utdanning viktig for deg? Da er Samisk høyskole riktig valg for deg, der du utdanner deg til verdens viktigste yrke! Samiske elever rundt omkring i Sápmi trenger deg!

Samisk grunnskolelærerutdanning for 5.-10. trinn gir deg et godt utgangspunkt for å lære å se hver enkelt elev og elevgrupper og tilpasse opplæring for disse og deres behov. Samisk høyskoles studier er unike ved at all undervisning tar utgangspunkt i samisk språk og det samiske språkets situasjon i ulike områder.  I denne utdanningen styrker du deg faglig i samisk og hvordan jobbe med språket i grunnskolens mellom- og ungdomstrinn.

Studiets oppbygging

Utdanningen vektlegger fordypning i samisk språk og to andre skolefag, der man i didaktikkdelen lærer om hvordan undervise elever på disse trinnene. Siste studieår skal studenten velge tema for masteroppgaven innenfor samisk språk. Innhold i studiet er samisk 150 sp (utdanningsfag 1), pedagogikk og elevkunnskap 60 sp, utdanningsfag 2 som gir 60 sp, og utdanningsfag 3 alternativt skolerelevante fag som gir 30 sp, for eksempel samfunnsfag, matematikk, duodji, naturfag eller gymnastikk etc. Skolerelevante fag kan være for eksempel pedagogikk og tradisjonell kunnskap, spesialpedagogikk osv.

Mulighetene innenfor utdanningsfagene endres fra år til år, og det er styret ved Samisk høyskole som vedtar disse årlig. Arbeidspraksis er knyttet til alle fagene, og gjennomføres i grunnskoler i hele Sápmi. Under utdanningen er det gjort en avtale, som gir muligheter for utveksling på andre skoler eller i utlandet.

Undervisningsopplegg

Utdanningen tilbys som nettundervisning og gjennom samlinger på Samisk høyskole. Nettundervisning gjennomføres på nettbasert klasserom der studenter kommuniserer med faglærere og andre studenter. I nettklasserommet finnes også forelesninger og studentoppgaver. Samlinger på Samisk høyskole er av en ukes varighet, og foregår fire-fem ganger per semester.

Praksisen ute i arbeidslivet er en viktig del av lærerutdanningen, da du her kan prøve deg som lærer. Praksis kan gjennomføres på skoler over hele Sapmi.

Karrieremuligheter

Med samisk lærerutdanning kan du få deg et yrke uansett hvor du velger å bo. Samisktalende lærere er ettertraktet på arbeidsmarkedet, og de som har tatt samisk utdanning har en unik kompetanse som skoler over hele Sapmi og utenfor Sapmi har bruk for. Samisk lærerutdanning gir en allsidig kompetanse både språklig, faglig og personlig på felt som hvordan jobbe med elever, med opplæring og med faglig utviklingsarbeid og forskning i skolen. Utdanningen gir også et godt grunnlag for å jobbe med ledelse, saker innen opplæring og oppvekst, og ellers samiske og urfolkssaker.

Kvalifikasjon/tittel

Lektor

Alle utdanninger innen