Fakta

Sted:
Sámi allaskuvla / Sámi University of Applied Sciences Kautokeino
Studietype:
Årsstudium og kortere
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Deltid
Studiepoeng:
15

Informasjon oppdatert

27. januar 2023.

Om studiet

Studiet er en videreføring av Nordsamisk i praktisk læringssituasjon - innføringsstudium 1. del.

 Disse to delene går samme semester, og man må derfor søke om opptak til begge studiene samtidig.

Studiet vektlegger kommunikasjon og interaksjon mellom studentene på samisk. Studentene får øvelse gjennom kommunikasjon i forskjellige situasjoner i daglig livet. Nye ord, snakke og skriveøvelser og språkøvelser tilpasses etter emner. Alle emner inneholder muntlige arbeidsoppgaver, rollespill og enkle tekster.

Studiet inneholder også dags- og overnattings ekskursjoner. Studiet avsluttes med muntlig presentasjon av prosjektarbeid.

Studiet er på samme nivå som Europeisk språkportfolio A3-A4 (Davvin 3 og 4).

Opptakskrav

Søkeren skal ha samiskkunnskaper som tilsvarer læringsutbyttet i Samisk introduksjon del 1.

Opptaksinformasjon

Studiet er for nybegynnere og for dem som har et passivt språk og som ikke behersker muntlig språk.

I henhold til Forskrift om opptak til høgre utdanning er søkere til samiske nybegynnerkurs og samisk semesteremne unntatt fra kravet om generell studiekompetanse, hvis de har samisk tilknytning etter nærmere regler fastsatt av institusjonen. Bestemmelsen gjelder de som har samisk tilknytning etter følgende alternativer

  • Samer som har mistet språket og vil lære seg samisk, eller
  • Ansatte ved offentlige institusjoner i samiske områder som vil lære seg samisk, eller
  • Andre (f.eks. søker er bosatt i en samisk familie eller i et samisk område og vil lære seg samisk).

Søkere skal skrive motivasjonsbrev hvor de forklarer hvilket av nevnte alternativ er grunnlag for søknaden.

Videre studier

Etter dette studiet kan man fortsette med studiet Nordsamisk semesteremne. Med fullføring av semesteremne i nordsamisk oppfyller man språkkravet til de fleste grunnstudier ved Samisk høgskole.

Karrieremuligheter

Skal du jobbe i områder som ligger i det samiske forvaltningsområdet, kan det kreves at du kan nordsamisk. Derfor kan dette studiet passe for dem som forbereder seg til jobb i samiske områder.