Fakta

Studietype:
Årsstudium og kortere
Pris:

1200

Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
15

Informasjon oppdatert

14. mars 2022.

Om studiet

Studiet er en videreføring av Nordsamisk i praktisk læringssituasjon - innføringsstudium 1. del.

Studiet vektlegger kommunikasjon og interaksjon mellom studentene på samisk. Studentene får øvelse gjennom kommunikasjon i forskjellige situasjoner i daglig livet. Nye ord, snakke og skriveøvelser og språkøvelser tilpasses etter emner. Alle emner inneholder muntlige arbeidsoppgaver, rollespill og enkle tekster.

Studiet inneholder også dags- og overnattings ekskursjoner. Studiet avsluttes med muntlig presentasjon av prosjektarbeid.

Studiet er på samme nivå som Europeisk språkportfolio A3-A4 (Davvin 3 og 4)

Opptakskrav

Søkeren skal ha samiskkunnskaper som tilsvarer læringsutbyttet i Samisk introduksjon del 1.

Videre studier

Etter dette studiet kan man fortsette med studiet Nordsamisk semesteremne. Med fullføring av semesteremne i nordsamisk oppfyller man språkkravet til de fleste grunnstudier ved Samisk høgskole.

Karrieremuligheter

Skal du jobbe i områder som ligger i det samiske forvaltningsområdet, kan det kreves at du kan nordsamisk. Derfor kan dette studiet passe for dem som forbereder seg til jobb i samiske områder.