Fakta

Sted:
Sámi allaskuvla / Sámi University of Applied Sciences Kautokeino
Studietype:
Årsstudium og kortere
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Deltid
Studiepoeng:
15

Informasjon oppdatert

27. januar 2023.

Om studiet

Dette studiet er beregnet for deg som verken kan snakke eller skrive samisk, men vil lære språket fra grunnen av. Studiet er lagt opp til at du gjennom praktisk arbeid skal lære språket.

Studiet vektlegger kommunikasjon og interaksjon mellom studentene på samisk. Studentene får øvelse gjennom kommunikasjon i forskjellige situasjoner i daglig livet. Nye ord, snakke- og skriveøvelser tilpasses etter emner. Alle emner inneholder muntlige arbeidsoppgaver, rollespill og enkle tekster.

Studiet inneholder også dags- og overnattings ekskursjoner. Studiet avsluttes med muntlig presentasjon av prosjektarbeid.

Praktiske læringssituasjonerPraktiske læringssituasjonerPraktiske læringssituasjonerPraktiske læringssituasjoner

Studiets oppbygging

Studiet vektlegger kommunikasjon og interaksjon mellom studentene på samisk. Studentene får øvelse gjennom kommunikasjon i forskjellige situasjoner i daglig livet. Nye ord, snakke- og skriveøvelser tilpasses etter emner. Alle emner inneholder muntlige arbeidsoppgaver, rollespill og enkle tekster.

Studiet inneholder også dags- og overnattings ekskursjoner. Studiet avsluttes med muntlig presentasjon av prosjektarbeid.

Opptakskrav

Studiet er for nybegynnere som ikke kan snakke eller skrive samisk.

I henhold til Forskrift om opptak til høgre utdanning er søkere til samiske nybegynnerkurs og samisk semesteremne unntatt fra kravet om generell studiekompetanse, hvis de har samisk tilknytning etter nærmere regler fastsatt av institusjonen.

Bestemmelsen gjelder de som har samisk tilknytning etter følgende alternativer:

  • Samer som har mistet språket og vil lære seg samisk, eller
  • Ansatte ved offentlige institusjoner i samiske områder som vil lære seg samisk, eller
  • Andre (f.eks. søker er bosatt i en samisk familie eller i et samisk område og vil lære seg samisk)
     

Søkere skal skrive motivasjonsbrev hvor de forklarer hvilket av nevnte alternativ som er grunnlag for søknaden.

Opptaksinformasjon

Studiet har plass til 15 studenter. Prioritering av studieplasser til innføringsstudiene gjøres etter følgende ordning:

8 plasser reserveres samarbeidsinstitusjoner utenfor Norden.

Resterende studieplasser prioriteres som følger:

  1. Samer som har mistet språket og vil lære seg samisk

  2. Ansatte ved offentlige institusjoner i samiske områder som vil lære seg samisk

  3. Andre (f.eks. søker er bosatt i en samisk familie eller i et samisk område og vil lære seg samisk)

Søkere skal skrive motivasjonsbrev hvor de forklarer hvilket av nevnte alternativ er grunnlag for søknaden.

Videre studier

Etter dette emnet kan man fortsette med Nordsamisk i praktiske situasjoner, introduksjon del 2.

Nordsamisk i praktiske situasjoner, introduksjon del 1 og 2 gir grunnlag til studiet Nordsamisk semesteremne.

Karrieremuligheter

Skal du jobbe i områder som ligger i det samiske forvaltningsområdet, kan det kreves at du kan blant annet kan nordsamisk. Derfor kan dette studiet passe for dem som forbereder seg til jobb i samiske områder.