Fakta

Lærested:
Sted:
Steinerhøyskolen Oslo
Studietype:
Bachelor, 3 år
Pris:

15 200 NOK per semester

Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
180

Informasjon er oppdatert av Steinerhøyskolen

6. mars 2024.

Om studiet

Har du noen gang tenkt tanken at det ville vært fint å kunne bety noe for andre? Kanskje gjøre noe som påvirker verden rundt deg? Det kan du faktisk ved å velge verdens viktigste yrke – læreryrket! Se også Grunnskolelærer - integrert master som gir deg kompetanse til å jobbe i både steinerskoler og offentlige skoler.

Steinerhøyskolens lærerutdanning har fokus på hvordan aktive og kompetente lærere kan motivere barn og unge til engasjert læring. Faglig innsikt og en dyp forståelse for barnas egenart og utviklingsvei er grunnlaget for lærerens arbeid i skolen. En aktiv og kompetent lærer vet å gi fagene liv. Fagene kan da være åpninger som både viser verdens storslåtte sammenhenger og lar elevene kjenne mestring i læring og utvikling. Når lærere, elever og fag er aktive på hver sin måte, kan skolen bli et sted for trivsel, læring og vekst. 

Steinerpedagogikk handler om å bygge relasjoner der fagene får betydning for barn og unge, der elever og lærere har tillit til hverandre, og lærerens engasjement kan vekke begeistring og lærelyst. Les mer om steinerpedagogikk her.

Studiets oppbygging

Undervisning

Du vil møte dyktige forelesere som gleder seg over å formidle og veilede. Gjennom teoretiske studier, kunstneriske øvelser, pedagogisk praksis og faglige prosjekter gir studiet et godt grunnlag for læreryrkets mange oppgaver. Det legges vekt på fagdidaktikk, dialog og samarbeid, tverrfaglige perspektiver og faglige utviklingslinjer gjennom grunnskoleløpet. Dette gir rom for fordypning innen hvert fag og sammenhengene mellom dem.

Praksis 

Utdanningen inneholder minimum 90 dager veiledet praksisopplæring i steinerskoler. I praksisperiodene lærer du å planlegge, gjennomføre og evaluere undervisning. Du kommer til en klasse hvor klasselæreren er din praksislærer. Praksiserfaringer styrker relevansen med stadig nye pedagogiske kunnskaper og du får øve dine ferdigheter sammen med elever og lærere på barnetrinn og ungdomstrinn. 

Opptakskrav

Søknadsfristen er 15. april 2024. Steinerhøyskolen praktiserer lokalt opptak. Søknader som kommer inn etter fristen 15. april vil bli vurdert så lenge vi har ledige plasser – kontakt oss gjerne.

Opptakskravet er generell studiekompetanse med følgende karakterkrav:

  • enten minimum 35 skolepoeng, minimumkarakter 3 i norsk (393 timer) og 4 i fellesfaget matematikk (224 timer)
  • eller minimum 40 skolepoeng, minimumkarakter 3 i norsk (393 timer) og 3 i fellesfaget matematikk (224 timer)

Det er ikke mulig å søke opptak til studiet på grunnlag av realkompetanse.

Karakterkravet i matematikk gjelder ikke for søkere som kan dokumentere bestått programfag i matematikk (for eksempel matematikk S1 og R1) med et omfang på minst 140 årstimer eller tilsvarende. Se § 4-7 i forskrift om opptak til høyere utdanning.

Søkere som ikke fyller karakterkravet i matematikk kan få betinget opptak. Betingelsen er å ha gjennomført et forkurs i matematikk og oppnådd karakterkravet. Universitetet i Sørøst-Norge tilbyr et nettbasert forkurs med påmeldingsfrist 1. februar.

Kjennskap til eller erfaring med steinerpedagogikk kan vurderes som en fordel, men er ikke en forutsetning for opptak.

Det er krav om godkjent politiattest som må være levert innen studiestart. Politiattesten må være utstedt til formålet og ikke være eldre enn 3 måneder.

Karrieremuligheter

Steinerhøyskolens lærerutdanning gir gode jobbmuligheter i steinerskolens grunnskole. Her er det stort behov for dyktige pedagoger! Du kan jobbe som lærer for trinn 1-10 i en av Norges 32 steinerskoler, eller i over 1000 steinerskoler i utlandet.

Etter fullført bachelorgrad kan du også søke deg videre til relevante masterstudier i inn- og utland, f.eks.: Universitetet i Oslo.

Steinerhøyskolens pedagogiske utdanninger er de eneste bachelorgradene i steinerpedagogikk i Norden som er internasjonalt anerkjent. 

Kvalifikasjon/tittel

Steinerskolelærer

Alle utdanninger innen