Fakta

Lærested:
Sted:
Steinerhøyskolen Oslo
Studietype:
Bachelor, 3 år
Pris:

14 950 NOK per semester

Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
180

Informasjon er oppdatert av Steinerhøyskolen

20. januar 2023.

Om studiet

Har du noen gang tenkt tanken at det ville vært fint å kunne bety noe for andre? Kanskje gjøre noe som påvirker verden rundt deg? Det kan du faktisk ved å velge verdens viktigste yrke – læreryrket!

Steinerhøyskolens lærerutdanning har fokus på hvordan aktive og kompetente lærere kan motivere barn og unge til engasjert læring. Faglig innsikt og en dyp forståelse for barnas egenart og utviklingsvei er grunnlaget for lærerens arbeid i skolen. En aktiv og kompetent lærer vet å gi fagene liv. Fagene kan da være åpninger som både viser verdens storslåtte sammenhenger og lar elevene kjenne mestring i læring og utvikling. Når lærere, elever og fag er aktive på hver sin måte, kan skolen bli et sted for trivsel, læring og vekst. 

Steinerpedagogikk handler om å bygge relasjoner der fagene får betydning for barn og unge, der elever og lærere har tillit til hverandre, og lærerens engasjement kan vekke begeistring og lærelyst. Les mer om steinerpedagogikk her.

Studiets oppbygging

Undervisning

Du vil møte dyktige forelesere som gleder seg over å formidle og veilede. Gjennom teoretiske studier, kunstneriske øvelser, pedagogisk praksis og faglige prosjekter gir studiet et godt grunnlag for læreryrkets mange oppgaver. Det legges vekt på fagdidaktikk, dialog og samarbeid, tverrfaglige perspektiver og faglige utviklingslinjer gjennom grunnskoleløpet. Dette gir rom for fordypning innen hvert fag og sammenhengene mellom dem.

Praksis 

Utdanningen inneholder minimum 90 dager veiledet praksisopplæring i steinerskoler. I praksisperiodene lærer du å planlegge, gjennomføre og evaluere undervisning. Du kommer til en klasse hvor klasselæreren er din praksislærer. Praksiserfaringer styrker relevansen med stadig nye pedagogiske kunnskaper og du får øve dine ferdigheter sammen med elever og lærere på barnetrinn og ungdomstrinn. 

Opptakskrav

Generell studiekompetanse med følgende karakterkrav:

  • enten minimum 35 skolepoeng, 3 i norsk og 4 i fellesfaget matematikk
  • eller minimum 40 skolepoeng, 3 i norsk og 3 i fellesfaget matematikk

Krav om politiattest.

Karrieremuligheter

Steinerhøyskolens lærerutdanning gir gode jobbmuligheter i steinerskolens grunnskole. Her er det stort behov for dyktige pedagoger! Du kan jobbe som lærer for trinn 1-10 i en av Norges 32 steinerskoler, eller i over 1000 steinerskoler i utlandet.

Etter fullført bachelorgrad kan du også søke deg videre til relevante masterstudier i inn- og utland, f.eks.: Universitetet i Oslo.

Steinerhøyskolens pedagogiske utdanninger er de eneste bachelorgradene i steinerpedagogikk i Norden som er internasjonalt anerkjent. 

Kvalifikasjon/tittel

Steinerskolelærer

Alle utdanninger innen