Fakta

Lærested:
Sted:
Steinerhøyskolen Oslo
Studietype:
Bachelor, 4 år
Pris:

13 000 per semester

Studieform: Undervisning ved lærestedet, samlingsbasert
Studietempo: Deltid
Studiepoeng:
180

Informasjon oppdatert

4. januar 2024.

Om studiet

Jobber du som assistent i en steinerbarnehage, og har du lyst til å utdanne deg videre? Du kan kombinere jobb og studier med den fireårige deltidsutdanningen på Steinerhøyskolen. Du vet at å være barnehagelærer handler om å legge til rette for lek, gode opplevelser og mestring. Det handler om å være en viktig rollemodell for barna og bidra til å skape en trygg hverdag fylt med omsorg og glede.

Studiets oppbygging

Undervisningen er samlingsbasert med 1 + 2 uker i høstsemesteret og 2 + 2 uker i vårsemesteret. Mellom samlingene arbeider du selvstendig. I barnehagelærerutdanningen på Steinerhøyskolen vil du møte dyktige forelesere som gleder seg over å formidle og veilede, og du vil møte utfordringer som du løser alene og sammen med andre. Teoretiske studier, kunstneriske øvelser, pedagogisk praksis og faglige prosjekter forbereder deg til det rike og spennende barnehagelæreryrket, der kunnskap, medmenneskelighet, respekt for naturen og en frodig barnehagepedagogikk føres sammen.

Opptakskrav

Studiet har opptak annethvert år. Neste mulighet er i 2025. I tillegg til å ha arbeidstilknytning til en steinerbarnehage på minimum 60% i hele studietiden, er opptakskravet generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Steinerhøyskolen praktiserer lokalt opptak. Søknader som kommer inn etter fristen vil bli vurdert dersom vi har ledige plasser – kontakt oss gjerne.

Kvalifikasjon/tittel

Barnehagelærer med bachelorgrad i steinerpedagogikk

Alle utdanninger innen