Fakta

Lærested:
Sted:
Steinerhøyskolen Oslo
Studietype:
Bachelor, 4 år
Pris:

12 750 per semester

Studieform: Undervisning ved lærestedet, samlingsbasert
Studietempo: Deltid
Studiepoeng:
180

Informasjon oppdatert

20. januar 2023.

Om studiet

Jobber du som assistent i en steinerbarnehage, og har du lyst til å utdanne deg videre? Du kan kombinere jobb og studier med den 4-årige deltidsutdanningen på Steinerhøyskolen. Ved å utdanne deg til barnehagelærer velger du et yrke der du blir et forbilde og en utviklingshjelper for barn i alderen fra 1 til 7 år.

Studiet gir en helhetlig innføring i steinerpedagogikk og det antroposofiske menneskesynet, med vekt på barnets syv første år. Du får kunnskap om blant annet barns alderstypiske trekk, sanselære, eventyr, årstidsfester og barn med spesielle behov, i tillegg til pedagogisk idéhistorie, historie og kunsthistorie. Du vil lære hvordan du arbeider med barna i ulike aktiviteter som ringlek, fortellerstund, matlaging og frilek. Du vil også øve kunst og musikk, og lære håndverk. Kunnskaper om ledelse og organisasjon hører med, og praksis ute i steinerbarnehagene utgjør en betydelig del av studiet. Turer og prosjekter er integrert i utdanningen, slik inkluderes naturopplevelser og bærekraft, viktige temaer for fremtidens samfunn.

Alle disse aktiviteter har til sammen som mål å forberede deg til det rike og spennende yrket som det å være barnehagelærer er, der kunnskaper, medmenneskelighet, respekt for naturen og en frodig barnehagepedagogikk føres sammen.

Studiets oppbygging

Utdanningen er samlingsbasert med 1 + 2 uker i høstsemesteret og 2 + 2 uker i vårsemesteret. Undervisningen er tredelt og omfatter teori, praksis og kunstfag. Mellom samlingene arbeider studentene selvstendig. Du vil møte dyktige forelesere som gleder seg over å formidle og veilede, og du vil møte utfordringer som du løser alene og sammen med andre.

Opptakskrav

Studiet har opptak annethvert år. Neste mulighet er i 2023, med opptaksfrist 15. april 2023. I tillegg til å ha arbeidstilknytning til en Steinerbarnehage på minimum 60% i hele studietiden, er opptakskravet generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Steinerhøyskolen praktiserer lokalt opptak. Søknader som kommer inn etter fristen vil bli vurdert dersom vi har ledige plasser – kontakt oss gjerne.

Videre studier

Etter endt utdannelse kan du velge mellom ca. 60 steinerbarnehager og førsteklasser rundt om i landet – og det er et stort behov for nye pedagoger! Du har også mulighet for jobb i steinerbarnehager rundt om i verden da det pedagogiske grunnlaget har en felles plattform.

Etter fullført bachelorgrad kan du også søke deg videre til relevante masterstudier i inn- og utland, f.eks.: Universitetet i Oslo.

Steinerhøyskolens pedagogiske utdanninger er de eneste bachelorgradene i steinerpedagogikk i Norden som er internasjonalt anerkjent.

Kvalifikasjon/tittel

Barnehagelærer med bachelorgrad i steinerpedagogikk

Alle utdanninger innen