Fakta

Lærested:
Sted:
Steinerhøyskolen Oslo
Studietype:
Bachelor, 3 år
Pris:

15 200 NOK per semester

Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Oppstart: Høst
Studiepoeng:
180

Informasjon er oppdatert av Steinerhøyskolen

6. mars 2024.

Om studiet

Har du noen gang tenkt tanken at det ville vært fint å kunne bety noe for andre? Kanskje gjøre noe som påvirker verden rundt deg? Det kan du faktisk ved å velge verdens viktigste yrke - læreryrket! Å være barnehagelærer handler om å legge til rette for lek, gode opplevelser og mestring. Du blir en viktig rollemodell for barna og bidrar til å skape en trygg hverdag fylt med omsorg og glede.

Barnehagelærerutdanningen på Steinerhøyskolen gir en helhetlig forberedelse til det spennende, givende og utfordrende yrket som barnehagelærer. Utdanningen har en bred fagkrets som dekker kunnskapsområdene og ferdighetene som trengs for god yrkesutøvelse.

Perspektiver fra steinerpedagogisk barnehagepedagogikk er del av alle fag i utdanningen. Du blir kjent med idégrunnlag, arbeidsmåter og praksistradisjoner som er knyttet til steinerpedagogikk for barns første 7 år og hvordan disse idealene kan være kilde til nyskapning i dagens mangfoldige barnehagekultur.

Les mer om steinerpedagogikk.

Som student i barnehagelærerutdanningen på Steinerhøyskolen vil du møte tverrfaglige læringsaktiviteter med temaer som barns alderstypiske trekk, sanselære, eventyr, årstidsfester og barn med spesielle behov, i tillegg til temaer som idéhistorie, språkutvikling, førmatematiske aktiviteter og barnelitteratur. Utdanningen er praksisnær, og du vil lære hvordan du kan arbeide med barna i ulike aktiviteter som ringlek, fortellerstund, turer, matlaging og frilek.

Kunnskaper om ledelse og organisasjon hører med, for du vil få ledelsesansvar som barnehagelærer.

Prosjekter knyttet til ernæring, hagebruk og jordbruk er del av utdanningen. Slik inkluderes naturopplevelser og bærekraftsperspektiver på veien til å bli barnehagelærer.

Kunstfagene står sentralt i barnehagelærerutdanningen. Musikk og sang, teater og fortellerkunst, bevegelse, håndverk og tegning-maling gir deg gode forutsetninger for å kunne skape og dele mangfoldige opplevelser med barna. Utdanningen gir rom for øvelse og veiledning; forkunnskaper er ikke en forutsetning.  

Studiets oppbygging

Studieplanen for barnehagelærerutdanningen er under revisjon, og vil være gjeldende fra og med høsten 2023. Den reviderte studieplanen følger Rammeplan for barnehagelærerutdanning (Kunnskapsdepartementet 2012). Samtidig har utdanningen egenart og særpreg med sin vektlegging av steinerpedagogikk, bærekraft og kunstfag.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse. Krav om politiattest.

 

Opptaksinformasjon

Steinerhøyskolen er ikke tilknyttet Samordna Opptak. Eget søknadsskjema finnes på høyskolens nettsider, og sendes direkte til høyskolen. Søknadsfrist er 20. april - søknader som kommer inn etter fristen vil bli vurdert dersom vi har ledige plasser, kontakt oss gjerne.

Læringsutbytte

Utdanningen kvalifiserer til å utøve et ansvarsfullt, krevende og komplekst yrke i et samfunn som preges av mangfold og endring. Barnehagepedagogen skal ha opparbeidet en bredde av profesjonskunnskaper, ferdigheter og kompetanser for å kunne fylle omsorgsoppgaver og for å lede og inspirere barn i deres læring og utvikling. I tillegg legger studiet vekt på at barnehagelæreren skal ha innsikt i eget læringsutbytte, mestringsområder og utfordringer.

Mer informasjon kan leses i studieplanen som er tilgjengelig på høyskolens nettsider.

Anbefalt forhåndskunnskap

Kjennskap til eller erfaring med steinerpedagogikk kan vurderes som en fordel, men er ikke en forutsetning for opptak.

Videre studier

Etter endt utdannelse kan du velge mellom ca. 60 steinerbarnehager og førsteklasser rundt om i landet – og det er et stort behov for nye pedagoger! Du har også mulighet for jobb i steinerbarnehager rundt om i verden da det pedagogiske grunnlaget har en felles plattform.

Etter fullført bachelorgrad kan du også søke deg videre til relevante masterstudier i inn- og utland, f.eks.: Universitetet i Oslo.

Steinerhøyskolens pedagogiske utdanninger er de eneste bachelorgradene i steinerpedagogikk i Norden som er internasjonalt anerkjent.

Karrieremuligheter

Utdanningen gir kompetanse til å jobbe som pedagogisk leder i steinerbarnehager og i første klasse ved steinerskoler. Per i dag finnes det 44 steinerbarnehager og 34 steinerskoler i Norge. Du har også mulighet for jobb i steinerbarnehager rundt om i verden da det pedagogiske grunnlaget er en felles, internasjonal plattform.

Etter fullført bachelorgrad kan du også søke deg videre til relevante masterstudier i inn- og utland.

Steinerhøyskolens utdanninger er de eneste utdanninger i Norden innenfor steinerpedagogikk som er internasjonalt anerkjent som bachelor-/mastergrad.

Kvalifikasjon/tittel

Barnehagelærer med bachelorgrad i steinerpedagogikk

Alle utdanninger innen