Fakta

Lærested:
Sted:
Steinerhøyskolen Oslo
Studietype:
Bachelor, 3 år
Pris:

14 950 NOK per semester

Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Oppstart: Høst
Studiepoeng:
180

Informasjon er oppdatert av Steinerhøyskolen

20. januar 2023.

Om studiet

Har du noen gang tenkt tanken at det ville vært fint å kunne bety noe for andre? Kanskje gjøre noe som påvirker verden rundt deg? Det kan du faktisk ved å velge verdens viktigste yrke - læreryrket! Ved å utdanne deg til barnehagelærer velger du et yrke der du blir et forbilde og en utviklingshjelper for barn i alderen fra 1 til 7 år.

Studiet gir en helhetlig innføring i steinerpedagogikk og det antroposofiske menneskesynet, med vekt på barnets syv første år. Du får kunnskap om blant annet barns alderstypiske trekk, sanselære, eventyr, årstidsfester og barn med spesielle behov, i tillegg til pedagogisk idéhistorie, historie og kunsthistorie. Du vil lære hvordan du arbeider med barna i ulike aktiviteter som ringlek, fortellerstund, matlaging og frilek. Du vil også øve kunst og musikk, og lære håndverk. Kunnskaper om ledelse og organisasjon hører med, og praksis ute i steinerbarnehagene utgjør en betydelig del av studiet. Turer og prosjekter er integrert i utdanningen, slik inkluderes naturopplevelser og bærekraft, viktige temaer for fremtidens samfunn.

Alle disse aktiviteter har til sammen som mål å forberede deg til det rike og spennende yrket som det å være barnehagelærer er, der kunnskaper, medmenneskelighet, respekt for naturen og en frodig barnehagepedagogikk føres sammen.

Studiets oppbygging

Undervisningen er tredelt og omfatter like deler teori, praksis og kunstfag. Du vil møte dyktige forelesere som gleder seg over å formidle og veilede, og du vil møte utfordringer som du løser alene og sammen med andre.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse. Krav om politiattest.

 

Opptaksinformasjon

Steinerhøyskolen er ikke tilknyttet Samordna Opptak. Eget søknadsskjema finnes på høyskolens nettsider, og sendes direkte til høyskolen. Søknadsfrist er 20. april - søknader som kommer inn etter fristen vil bli vurdert dersom vi har ledige plasser, kontakt oss gjerne.

Læringsutbytte

Utdanningen kvalifiserer til å utøve et ansvarsfullt, krevende og komplekst yrke i et samfunn som preges av mangfold og endring. Barnehagepedagogen skal ha opparbeidet en bredde av profesjonskunnskaper, ferdigheter og kompetanser for å kunne fylle omsorgsoppgaver og for å lede og inspirere barn i deres læring og utvikling. I tillegg legger studiet vekt på at barnehagelæreren skal ha innsikt i eget læringsutbytte, mestringsområder og utfordringer.

Mer informasjon kan leses i studieplanen som er tilgjengelig på høyskolens nettsider.

Anbefalt forhåndskunnskap

Kjennskap til eller erfaring med steinerpedagogikk kan vurderes som en fordel, men er ikke en forutsetning for opptak.

Videre studier

Etter endt utdannelse kan du velge mellom ca. 60 steinerbarnehager og førsteklasser rundt om i landet – og det er et stort behov for nye pedagoger! Du har også mulighet for jobb i steinerbarnehager rundt om i verden da det pedagogiske grunnlaget har en felles plattform.

Etter fullført bachelorgrad kan du også søke deg videre til relevante masterstudier i inn- og utland, f.eks.: Universitetet i Oslo.

Steinerhøyskolens pedagogiske utdanninger er de eneste bachelorgradene i steinerpedagogikk i Norden som er internasjonalt anerkjent.

Karrieremuligheter

Barnehagelærerutdanningen kvalifiserer for pedagogisk arbeid med barn fra 0 til 7 år i steinerbarnehager og 1. klasse i steinerskoler. Pedagogen kan arbeide som pedagogisk leder i barnehageavdelinger og i 1. klasse eller som styrer i barnehage. Barnehagelæreren kan arbeide i steinerskoler når det søkes etter barnehagepedagogisk kompetanse.

Kvalifikasjon/tittel

Barnehagelærer med bachelorgrad i steinerpedagogikk

Alle utdanninger innen