Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Lærested

Studiested

Fredrikstad

Nivå

Fagskolegrad

Studiepoeng

60.0

Studieform

Undervisning ved lærestedet

Studietempo

Deltid

Godkjenninger

  • Nokut
  • Lånekassen

Om studiet

Det er det enkelte menneskes funksjonsevne og ressurser som står i sentrum for rehabilitering. Rehabilitering og habilitering handler om å gjenvinne tapte funksjoner, bevare eksisterende funksjoner, bremse utvikling av funksjonstap eller utvikle nye funksjoner.

Etterspørselen etter fagarbeidere med spisskompetanse innen rehabilitering er sterkt økende. Fagskoleutdanning Rehabilitering har som mål å gjøre deg som arbeidstaker kompetent til å utføre rehabiliteringsarbeid rettet mot både barn, unge, voksne og eldre. Hverdagsrehabilitering og hverdagsmestring er sentrale tema. Gjennom utdanningen vil du få kunnskap og ferdigheter slik at du kan bidra til et godt tverrfaglig rehabiliteringstilbud til mennesker med et rehabiliterings-/habiliteringspotensiale.

Utdanningen er gratis. Studenten betaler kun for materiell og semesteravgift. 

Alle utdanninger innen