Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Lærested

Nivå

Fagskolegrad

Studiepoeng

60.0

Semester

4

Studieform

Nettstudium

Studietempo

Deltid

Godkjenninger

  • Nokut
  • Lånekassen

Om studiet

Ønsker du mer kompetanse om rusproblematikk hos barn og unge? Fagskoleutdanningen er GRATIS og gir 60 studiepoeng. Dette studietilbudet er samlingsbasert med 4-dagers samlinger, 3 ganger pr. semester. Det er totalt 4 semester på studiet.

Rusproblematikk er et økende problem blant barn og unge. Derfor er det behov for at ansatte som jobber med barn og unge kan håndtere rusproblematikk og rusrelaterte lidelser på best mulig måte. Det er også viktig at ansatte lærer å se barn av foreldre/foresatte med rusproblematikk for å sette inn tidlig tiltak slik at barn ikke utvikler samme problematikk eller får andre vansker som følge av å være, eller ha vært pårørende.

Alle utdanninger innen