Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Lærested

Studiested

Moss

Nivå

Fagskolegrad

Studieform

Undervisning ved lærestedet, nettstudium

Studietempo

Deltid

Godkjenninger

  • Nokut
  • Lånekassen

Om studiet

Ønsker du mer kompetanse for å ivareta kronisk syke pasienter og brukere på en god måte? Fagskoleutdanningen Kroniske sykdommer hos voksne og eldre er GRATIS og gir 60 studiepoeng. Oppstartsdato kommer.

Etterspørselen etter fagarbeidere med spisskompetanse på kroniske sykdommer er sterkt økende. Helse- og omsorgssektoren vil i årene fremover møte flere pasienter og brukere med kroniske lidelser som vil kreve langvarig oppfølging. Det innebærer at primær- og spesialisthelsetjenesten har behov for økt kompetanse både på forebygging og oppfølging av de store folkesykdommene og de mindre kompliserte sykdommene i befolkningen.