Nøkkelinformasjon

Oslo Nye Høyskole
Oslo Nye Høyskole

Lærested

Studiested

Nettstudier

Nivå

Lavere nivå

Studiepoeng

30

Semester

1

Kostnader

42100

Studieform

Nettstudium

Studietempo

Heltid, deltid

Søknadsfrist

Løpende

Oppstartsdato

Fleksibel oppstart

Om studiet

Jobber du med barn og er opptatt av hvordan mat påvirker deres kropp og helse? Kosthold og ernæring for barn (emnepakke, 30 studiepoeng) gir en god innføring i hvordan man legger til rette for gode matvaner og måltider i barnehage og skole.

Barn begynner tidlig å interessere seg for mat og måltider. Gode vaner fra barneårene danner grunnlaget for god helse senere i livet. Hverdagen i skole og barnehage er en utmerket arena for å prøve nye smaker, lære seg å like forskjellige matvarer og få kunnskap om kosthold. Kunnskap om ernæring for barn er verdifull kompetanse i arbeidslivet. Dette nettstudiet kan tas på heltid over ett semester eller på deltid over to semestre.

Studiets oppbygging

Emnepakken består av tre hovedemner som omhandler grunnleggende ernæringslære, forståelse for mat og kosthold i befolkningen og hvordan man jobber med kosthold for barn i skole og barnehage.

Undervisningsopplegg

Våre nettstudier på læringsplattformen Qybele gir deg muligheten til å studere når og hvor du ønsker. Du får tilgang til din egen nettlærer og et digitalt klasserom hvor du kan følge undervisning, diskutere og møte forelesere og medstudenter.

Hvert semester avholdes det en samling over to dager på Oslo Nye Høyskole som du får tilbud om å delta på. På samling vil du få undervisning i sentrale og emnespesifikke temaer, veiledning, delta i gruppearbeid og gjennomføre praktiske øvelser. Det er en fin arena for å møte og snakke med medstudenter med felles interesseområde, studieadministrasjonen og foreleserne dine.

Vi ønsker deg velkommen til campus Lovisenberg! Samlingene vil være felles for alle emnene som inngår i Kost og ernæring for barn, Grunnleggende ernæring og Kosthold og ernæring for eldre.

Du vil motta informasjon om samlingen ved starten av hvert semester, og får da mulighet for å melde deg på.

Opptakskrav

Opptakskravet er generell studiekompetanse. Du kan også søke med 23/5-regelen eller realkompetanse.

Læringsutbytte

 

Alle utdanninger innen