Nøkkelinformasjon

Oslo Nye Høyskole
Oslo Nye Høyskole

Lærested

Studiested

Nettstudier

Nivå

Årsstudium

Studiepoeng

60

Semester

2

Studieform

Nettstudium, samlingsbasert

Studietempo

Heltid, deltid

Om studiet

Har du et ønske om å jobbe med mennesker med psykiske utfordringer? I dette årsstudiet i miljøterapi lærer du hvordan du kan hjelpe dem gjennom miljøterapi som metode.

Miljøterapi er en behandlingsform som benyttes ved mange institusjoner og arbeidsplasser i møte med barn, unge og voksne med forskjellige utfordringer i sine liv. Dette årsstudiet passer for deg som vil jobbe med miljøterapi, og for deg som allerede gjør det og ønsker deg bredere kunnskap om denne terapiformen. 

Dette er et nettstudium, og kan inngå som ett år av en bachelor i psykologisk helsearbeid.

Undervisningsopplegg

Årsstudiet er nettstudier, det er to obligatoriske samlinger i årsstudium i miljøterapi. En obligatorisk samling går over 2–4 dager og foregår på campus i Oslo.

Det er samling i emnene: Konsulterende psykologi og Miljøterapi
 

Læringsplattformen Qybele blir ditt viktigste verktøy under studiene. Her får du tilgang til en rekke ulike læremidler, som digitale forelesninger, oppgaver og tekster.

I Qybele har du gode muligheter til å danne kollokviegrupper og kommunisere med dine medstudenter. Som nettstudent får du også din egen nettlærer!

Opptakskrav

Opptakskravet er generell studiekompetanse. Du kan også søke med 23/5-regelen eller realkompetanse.

Læringsutbytte

Studiet har som målsetning å gi studentene innsikt i hva miljøterapi er og hvordan denne type terapi best kan utføres.

Årsenheten gir kompetanse om menneskets utfordringer og ressurser og om hvordan fremme utvikling og bedring gjennom miljøterapi som metode. Etter årsenheten vil du stå bedre rustet til å hjelpe mottakerne av terapien i deres utvikling.

  • om spesifikke retninger innen miljøterapi tilpasset ulike brukergrupper
  • om ideer, teorier og forskning som vil bidra i det miljøterapeutiske arbeidet
  • en grundig innføring i tilknytningsteori og forståelsen av sammenhengen mellom tilknytning og barnets utvikling
  • hvordan relasjoner og kommunikasjon kan brukes i en miljøterapeutisk kontekst
  • om menneskelige endringsprosesser og hvordan man snakker med mennesker for å fremme endring
  • grunnleggende innføring i mange av psykologiens hovedområder

Videre studier

Om du ønsker å studere videre etter fullført årsstudium, kan du fortsette på bachelor i psykologi hos oss. Du kan få hele årsstudiet innpasset i bachelor i psykologisk helsearbeid, eller få innpass for 45 studiepoeng om du fortsetter på bachelor i anvendt psykologi

Karrieremuligheter

Årsstudiet i i miljøterapi passer for

  • alle som arbeider eller ønsker å arbeide med miljøterapi for barn, unge og/eller voksne
  • alle som er interessert i miljøterapi som metode
  • miljøterapeut/miljøarbeider
  • leder eller ansvarlig for organisering av miljøterapeutiske tiltak

Årsstudiet vil gi deg et solid grunnlag i yrker hvor miljøterapi benyttes som behandlingsmetode.

Alle utdanninger innen