Nøkkelinformasjon

Oslo Nye Høyskole
Oslo Nye Høyskole

Lærested

Studiested

Oslo

Nivå

Årsstudium

Studiepoeng

60

Studieform

Undervisning ved lærestedet, nettstudium

Studietempo

Heltid, deltid

Om studiet

Et årsstudium i psykologi passer for deg som vil ha en smakebit på psykologistudier, eller deg som eller ønsker lære mer om normalpsykologi. Etter at årsstudiet er ferdig, kan du fortsette på andreåret av bachelor i anvendt psykologi.

Hva er det som gjør at vi oppfører oss på ulike måter når vi er med andre, både i nære relasjoner med noen få og som del av større grupper? Hva skal til for å utvikle gode evner til å kommunisere med andre mennesker? Og Hvordan klarer noen barn å få et godt liv på tross av alvorlig omsorgssvikt? Dette er bare noen av spørsmålene du vil utforske i løpet av studieåret.

For meg innfrir Bjørknes Høyskole alle krav, pluss litt til. Fra dag én har alle blitt sett og hørt, både innenfor klassen og som student på skolen. Foreleserne våre er utrolig flinke! I motsetning til en offentlig skole hvor du lett kan føle deg som en i mengden, har Bjørknes Høyskole et mindre miljø, og de ansatte er tilgjengelige for deg og hjelper til med det du trenger.

- Vibeke Falla, tidligere psykologistudent

Studiets oppbygging

Årsstudiet finnes både som nettstudier og som studier på campus i Oslo. 

Opptakskrav

Opptakskravet er generell studiekompetanse. Du kan også søke med 23/5-regelen eller realkompetanse

Videre studier

Om du ønsker å studere videre etter fullført årstudiet, kan du fortsette direkte på andreåret på bachelor i anvendt psykologi, eller få innpass for 45 studiepoeng om du forsetter på bachelor i psykologisk helsearbeid.

Karrieremuligheter

Et årsstudium er et godt utgangspunkt for en lengre universitetsutdannelse eller for å gi deg mer tyngde i arbeidslivet, hvor psykologisk forståelse alltid vil være relevant.

Et årsstudium i psykologi vil gi deg kunnskap om normalpsykologien, som er studiet av alminnelige mennesker normale fungering, og det er relevant i mange ulike sammenhenger.

Dette kan være nyttig på arbeidsplasser hvor man jobber med mennesker innen

  • helsesektoren
  • undervisningssektoren
  • ledelse og administrering av mennesker
  • organisasjonsarbeid

Alle utdanninger innen