Nøkkelinformasjon

Oslo Nye Høyskole
Oslo Nye Høyskole

Lærested

Studiested

Nettstudier
Oslo

Nivå

Årsstudium

Studiepoeng

60

Semester

2

Kostnader

72000

Studieform

Undervisning ved lærestedet, nettstudium

Studietempo

Heltid, deltid

Søknadsfrist

Løpende

Oppstartsdato

Fleksibel oppstart

Om studiet

Studiet gir innsikt i områder som organisasjon og ledelse, forretningsjus, markedsføring og bedriftsøkonomi.

Årsstudiet gir en grunnleggende innføring økonomisk-administrative fag som bedriftsøkonomi, matematikk, forretningsjus, organisasjon og ledelse, markedsføring og finans. Alle emnene er obligatoriske og utgjør til sammen 60 studiepoeng.

Årsstudiet passer for deg som enten er i startfasen av utdanningen, eller som allerede er yrkesaktiv og ønsker å bygge på med mer kunnskap innen dette fagfeltet. Studiet har høy relevans for flere deler av arbeidslivet. Årsstudiet i økonomi og administrasjon er identisk med førsteåret på bachelor i økonomi og administrasjon.

Skulle du ønske å studere videre etter årsstudiet, kan du begynne rett på andreåret på bachelorprogrammet.

Studiets oppbygging

Årsstudiet består av åtte emner som sammen gir deg en grundig innføring i sentrale temaer innenfor det økonomisk-administrative fagområdet.

Undervisningsopplegg

Læringsplattformen Qybele blir ditt viktigste verktøy under studiene. Her får du tilgang til en rekke ulike læremidler, som digitale forelesninger, oppgaver og tekster. I Qybele har du gode muligheter til å danne kollokviegrupper og kommunisere med dine medstudenter. Som nettstudent får du også din egen nettlærer.

Samlinger og obligatorisk oppmøte

Det arrangeres én frivillig samling hvert semester. Samlingen er ikke emnespesifikk, og er åpen for deltakelse for studenter på alle studieår. Samlingen avholdes som regel i Oslo og går over 2 dager.

Opptakskrav

Opptakskravet er generell studiekompetanse. Du kan også søke med 23/5-regelen eller realkompetanse.

Læringsutbytte

 

Alle utdanninger innen