Fakta

Sted:
Studiested Kjeller
Studietype:
Bachelor, 3 år
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
180
Søknadsfrist: 15. april
Opptakskrav: GENS
Poenggrenser 2023:
  • 34.80 (primær)
  • 45.70 (ordinær)
Studieplasser: 210
Søknadskode (SO): 215060

Informasjon oppdatert

15. mars 2023.

Om studiet

Som vernepleier kan du bidra til at personer med nedsatt funksjonsevne får mulighet til utvikling og livsutfoldelse på lik linje med andre. Du kan arbeide innen ulike deler av helse-, omsorgs- og velferdstjenestene, samt i skole- og barnehagesektor.

Formålet med vernepleierutdanningen er å utdanne brukerorienterte og reflekterte yrkesutøvere som har kunnskap, praktiske ferdigheter og generell kompetanse i å bistå mennesker med ulike funksjonsnedsettelser for å fremme selvbestemmelse, deltakelse, mestring, helse og livskvalitet. 

Opptakskrav

Du kan lese mer om studiet og opptakskrav her.

Alle utdanninger innen