Fakta

Sted:
Studiested Sandvika
Studietype:
Lavere nivå
Studieform: Samlingsbasert
Studietempo: Deltid
Studiepoeng:
30

Informasjon er oppdatert av OsloMet – storbyuniversitetet

20. januar 2023.

Om studiet

I studiet tilegner du deg kompetanse til å bistå personer med utviklingshemning og psykisk lidelse. Slike grupper er mer utsatt for å utvikle psykisk lidelse enn andre, men får ofte dårligere oppfølging.

Nasjonale og internasjonale studier viser at mennesker med utviklingshemming er mer utsatt for å utvikle psykisk lidelse og atferdsforstyrrelse enn befolkningen generelt. Mangel på kunnskap hos tjenesteytere både i de kommunale tjenestene og i spesialisthelsetjenesten kan føre til at symptomer på psykisk lidelse misoppfattes og tilskrives personens funksjonshemning. 

Studiets oppbygging

Studiet består av tre hovedtemaer:

  • Psykisk lidelse og utviklingshemning, kartlegging og utredning
  • Klinisk omsorg og terapeutisk virksomhet
  • Lovverket som regulerer og organiseringen av psykisk helseverntjenesten.

Opptakskrav

Opptakskrav kan du lese her

Karrieremuligheter

 

Alle utdanninger innen