Fakta

Sted:
Studiested Pilestredet
Studietype:
Årsstudium og kortere
Studieform: Nettstudium
Studietempo: Deltid
Studiepoeng:
5

Informasjon oppdatert

2. mai 2023.

Om studiet

Kurset "Trafikkpedagogisk veiledning" er et praksisnært og forskningsbasert kurs som gir styrket veiledningskompetanse for trafikklærere og yrkessjåførlærere. Du vil få grunnleggende kompetanse i veiledning og veilederrollen, lære metorder for veiledning og kunne vurdere eget veiledningsarbeid. Studiet skal styrke veiledningskompetansen blant personer som jobber med veiledning av (praksis)studenter og nyutdannede i profesjons- og yrkesutdanninger. Veilederen skal bidra til at (praksis)studenten og den nyutdannede utvikler sin egen praksisteori og profesjonsforståelse. Du vil også få kunnskap om ulike teknikker og verktøy innen veiledning i kurset.

Studiets oppbygging

Kurset er nettbasert med 4 digitale samlinger à 3 timer i Zoom. Undervisningen er variert og har en praktisk tilnærming. Studiet benytter ulike arbeids- og undervisningsformer knyttet til læringsarenaer og digitale plattformer. Det skal gjennomføres to arbeidskrav mellom samlingene.

Opptakskrav

Opptakskravet er generell studiekompetanse eller tilsvarende realkompetanse.

Målgruppen for emnet er yrkessjåfører, instruktører i yrkessjåførutdanningen og trafikklærere som arbeider med eller skal/ kan tenke seg å arbeide med veiledning av trafikklærerstudenter og etterutdanning av yrkessjåfører i henhold til Forskrift om grunnutdanning og etterutdanning for yrkessjåfører (yrkessjåførforskriften). Studiet er særlig aktuelt for arbeidstakere som er i omstilling i arbeidsliv og/eller studier i forbindelse med koronapandemien.

Les mer om opptakskrav til studier her.

Opptaksinformasjon

Slik søker du:
Åpne lenken til SøknadsWeb
1. Logg på via ID-porten
2. Velg "Ny søknad"
3. Velg "Pedagogiske og internasjonale fag"
4. Velg "Kortere nettbaserte emner høst 2020"
5. Velg ditt kurs i rullegardinlisten
6. Lagre søknaden din
Om du trenger å laste opp dokumentasjon, kan du gjøre dette under "Mine dokumenter".

Alle utdanninger innen