Fakta

Sted:
Studiested Pilestredet
Studietype:
Lavere nivå
Studieform: Nettstudium
Studiepoeng:
10

Informasjon oppdatert

16. januar 2024.

Om studiet

Forskningsresultater og annen kunnskap har de senere årene avdekket et behov for at flere yrkesgrupper må utøve kunnskapsbasert praksis innen fagområdet seksuell helse. Temaer som kjønnsidentitet, kroppslige utfordringer og seksuelle overgrep må få større fokus i yrkesutøvelsen.

Målgruppen for studiet er yrkesutøvere i sosialtjeneste, helsetjeneste, skole og barnehage, politi og andre som skal forholde seg til spørsmål som seksuell helse, kjønnsidentitet og seksuelle overgrep i sitt arbeid.

 

Undervisningsopplegg

Videreutdanningen er tverrfaglig. Den går over 18 uker og er nettbasert. Tradisjonelle forelesninger blir erstattet av digitale forelesninger og case for å aktualisere temaene. Studentene får tilgang til fagstoff (digitalt), og det forventes interaktivitet. Studieinnsats er beregnet til 12 timer pr. uke.

Opptakskrav

Opptakskrav kan du lese her