Fakta

Sted:
Studiested Pilestredet
Studietype:
Lavere nivå
Studieform: Undervisning ved lærestedet, samlingsbasert
Studietempo: Deltid
Studiepoeng:
15

Informasjon oppdatert

19. januar 2023.

Om studiet

Studiet er for deg som er utdannet barnehagelærer og jobber i barnehage. Barnehager har behov for medarbeidere og ledere som bidrar til å skape gode betingelser for læring og utvikling.

Veiledning er en sentral læringsform i utdanning og yrke. Egenutvikling som veileder og refleksjoner knyttet til egne erfaringer med praksisveiledning med studenter står sentralt. I studiet vektlegges dessuten barnehagen som læringsarena for studenter og ansatte.

Studiets oppbygging

Studiet er et samlingsbasert deltidsstudium over to semestre. I periodene mellom samlingene arbeider deltakerne individuelt og i grupper med oppgaver knyttet til egen erfaring som veileder.

Undervisningsopplegg

Studiet har til sammen 9 samlinger over to semestre, noen på dagtid og noen på ettermiddagstid.

Opptakskrav

Opptakskrav kan du lese her