Migrasjons- og integrasjonsforvaltning - årsstudium favoritt ikon

Universitet og høgskole
Årsstudium i migrasjons- og integrasjonsforvaltning gir kunnskap om forskjellige strategier i integreringsarbeidet og kompetanse i migrasjonsforvaltning. Du lærer om samordning av tjeneste og om internasjonale forhold knyttet til migrasjon og integrasjon.

Studienivå

Årsstudium

Organisering

  • Undervisning ved lærestedet

Søknadsfrist

15. april 2020

Studiepoeng

60

Semester

2

Om studiet

De siste tiårene har Norge blitt et land med relativt høy innvandring. Norge har på kort tid gått fra å være en homogen nasjonalstat, til å bli et nasjonalt mangfoldig samfunn. Denne utviklingen både engasjerer og bekymrer politikere og den øvrige befolkningen. Staten og kommunene står overfor nye utfordringer av sammensatt karakter.

Dette årstudiumet vil bidra til økt kompetanse om integreringsutfordringer i Norge. Ved hjelp av praktiske og teoretiske tilnærminger vil du få kompetanse og evne til analyse og refleksjon når du skal løse oppgaver knyttet til integrasjonsproblematikk. 

Studiet i migrasjons- og integrasjonsforvaltning skal gi deg kunnskap om forskjellige strategier i integreringsarbeidet og kompetanse i migrasjonsforvaltning. I tillegg vil du få forståelse for internasjonale forhold knyttet til migrasjon og integrasjon. 

Tilbys ved:

  • Studiested Pilestredet

Informasjon fra Samordna Opptak

Poenggrenser 2019

Nytt (primær)
Nytt (ordinær)

Studieplasser

30

Søknadskode (SO)

215242

Lignende utdanninger