Fakta

Sted:
Studiested Pilestredet
Studietype:
Master, 2 år
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Deltid
Studiepoeng:
120

Informasjon er oppdatert av OsloMet – storbyuniversitetet

14. mars 2023.

Om studiet

Er du fysioterapeut og på jakt etter faglig fordypning? Du lærer nye tilnærminger fundert i psykomotorisk fysioterapi og får en utvidet forståelse av helse og sykdom. Gjennom studiet kvalifiserer du deg til å møte og behandle ulike pasienter og sammensatte problemstillinger i praksis. Dette er en spesialisering ved masterstudiet i helsevitenskap.

Psykomotorisk fysioterapi tar utgangspunkt i en forståelse av kroppen som biologi og som stedet for levd erfaring. Du lærer å vurdere og tilpasse psykomotorisk fysioterapi til pasienter med sammensatte plager, analysere kliniske problemstillinger fra ulike teoretiske perspektiver, samt redegjøre for og formidle selvstendige beslutninger til samarbeidspartnere.

Opptakskrav

Du kan lese mer om studiet og opptakskrav her.

Karrieremuligheter

Videreutdanningen utgjør en del av grunnlaget for retten til å heve takst for psykomotorisk fysioterapi gjennom HELFO. For mer informasjon, se NFFs nettsider.

Studenter ved videreutdanning i psykomotorisk fysioterapi som ønsker å gjennomføre masterstudium i psykisk helsearbeid kan søke om fritak for inntil 60 studiepoeng.