Fakta

Sted:
Studiested Pilestredet
Studietype:
Master, 2 år
Studieform: Nettstudium, nettstøttet, samlingsbasert
Studietempo: Deltid
Studiepoeng:
120

Informasjon oppdatert

14. mars 2023.

Om studiet

Ønsker du faglig fordypning i ergoterapi? Få innsikt i vitenskapelig tenkning, og kvalifiser deg til å delta i utviklingsarbeid og forskning.

Ergoterapeuter jobber med å fremme aktivitet og samfunnsdeltakelse i befolkningen. I en mangfoldig og flerkulturell befolkning, hvor flere lever lenger med ulike sykdommer, stilles det nye krav til kompetanse hos helsepersonell. Du vil få et bredere grunnlag for å forstå de aktivitets- og deltakelsesutfordringer som kan knyttes til slike endringer i samfunnet. Denne spesialiseringen gjør deg mer kvalifisert til å delta i utviklingsarbeid og forskning innen ergoterapi. 

Opptakskrav

Du kan lese mer om studiet og opptakskrav her

Alle utdanninger innen