Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Studiested

Studiested Pilestredet

Nivå

Master, 2 år

Studiepoeng

120.00

Semester

6

Organisering

Nettstudium, nettstøttet, samlingsbasert

Studietempo

Deltid

Søknadsfrist

15. april

Om studiet

Ergoterapeuters kompetanse er etterspurt. På masterstudiet i ergoterapi lærer studentene å kombinere teorier, modeller og vurderingsredskap med klinisk erfaring og forskningsbasert kunnskap i utvikling og evaluering av intervensjoner i hverdagsliv og arbeidsliv. Slik skal masterstudiet imøtekomme samfunnets behov for ergoterapeuter som har spesialisert kompetanse i analyse, utvikling og tilpasning av intervensjoner.

Studiet er samlingsbasert med et nettbasert emne. Muligheten for å velge faglig fordypning ligger i arbeidet med masteroppgaven. Selv om studiet går på deltid over fire år har studentene anledning til å levere masteroppgaven før det er gått fire år.

Opptakskrav

Bachelorgrad i ergoterapi eller tilsvarende grad i ergoterapi. Det faglige minstekravet for opptak er karakteren C, alternativt 2,7 for søkere med tallkarakterer.

Alle utdanninger innen