Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Studiested

Studiested Pilestredet

Nivå

Master, 2 år

Studiepoeng

120

Semester

5

Studieform

Undervisning ved lærestedet

Studietempo

Heltid

Om studiet

Intensivsykepleie er spesialisert kompetanse i sykepleie til akutt og/eller kritisk syke i alle aldre som har manifest eller potensiell svikt i vitale funksjoner. Intensivsykepleie omfatter blant annet å iverksette livreddende behandling i akutte situasjoner, yte kompenserende hjelp ved alvorlig svikt i pasientens organ eller organsystemer og lindre pasientens smerte og ubehag ved intensivmedisinsk behandling.

Studiets innhold er organisert i ni obligatoriske emner, som til sammen utgjør 120 studiepoeng. Teoretiske studier utgjør 75 studiepoeng, inklusive masteroppgave på 30 studiepoeng, og kliniske studier/praksis utgjør 45 studiepoeng. Les mer om innhold og organisering.

Studiet gjennomføres i løpet av 2 ½ år. De åtte første emnene gjennomføres på heltid over 1 ½ år med 30 studiepoeng per semester. Det siste emnet, masteroppgaven, gjennomføres på deltid over ett år. Ved å strekke arbeidet med masteroppgaven over to semestre tilrettelegges det for at studenten kan arbeide som intensivsykepleier parallelt med dette arbeidet.

Kliniske studier/praksis gjennomføres ved intensivavdeling, postoperativ avdeling, overvåkningsavdeling og operasjonsavdeling.

I studiet vektlegges studentaktive metoder, som skal bidra til at studenten stimuleres til aktivt å søke relevante og pålitelige kunnskapskilder. Denne prosessen vil veksle mellom individuelt arbeid og samhandling med medstudenter og andre i gruppearbeid, seminarer, simulering og kliniske studier.

Opptakskrav

Treårig bachelorgrad i sykepleie eller tilsvarende. I tillegg kreves det norsk autorisasjon som sykepleier og minst to års somatisk yrkespraksis fra spesialisthelsetjenesten etter autorisasjon. For opptak til alle masterstudier ved HiOA kreves det gjennomsnittskarakter C eller bedre (tallkarakterer: 2,7 eller bedre) fra det faglige grunnlaget. Se opptaksforskriften

Kvalifikasjonskrav master i anestesi-, barne- og intensivsykepleie

Karrieremuligheter

Alle utdanninger innen