Nøkkelinformasjon

Studiested

Studiested Pilestredet

Nivå

Lavere nivå

Studiepoeng

30.00

Semester

2

Organisering

Samlingsbasert

Studietempo

Deltid

Søknadsfrist

15. april

Om studiet

Studiet skal kvalifisere fysioterapeuter til å identifisere og dekke aktuelle behov for fysioterapi innenfor gerontologi og geriatri i alle deler av helsetjenesten og til å samarbeide med de eldre, pårørende og involverte aktører i hjelpeapparatet med tanke på et helhetlig og sammenhengende tjenestetilbud.

Utdanningens målgruppe er fysioterapeuter som ønsker å utvikle sin kompetanse i arbeid med eldre. Søkere må ha autorisasjon som fysioterapeut i Norge.

Innholdet i studiet er fordelt på to emner:

  • FYSEL6010 Fysioterapi for eldre personer - kunnskapsgrunnlag og praksis 1 (20 sp)
  • FYSEL6110 Fysioterapi for eldre personer – kunnskapsgrunnlag og praksis 2 (10 sp)

Studiet har 5 fellessamlinger à ca. en uke. FYSEL6010 har fire samlinger, mens FYSEL6110 har én. Det kreves 80 % obligatorisk tilstedeværelse på samlingene.

Opptakskrav

Autorisasjon som fysioterapeut.

Alle utdanninger innen