Fakta

Sted:
Studiested Pilestredet
Studietype:
Master og høyere
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Deltid
Studiepoeng:
120

Informasjon er oppdatert av OsloMet – storbyuniversitetet

18. januar 2024.

Om studiet

Studiet lærer deg som fysioterapeut å identifisere og dekke aktuelle behov innenfor gerontologi og geriatri i alle deler av helsetjenesten.

Fysioterapi for eldre personer kvalifiserer til spesialistkompetanse innen fysioterapi for eldre. Målgruppen eldre, definert som personer eldre enn 55 år er økende. Et sentralt helsepolitisk mål er at eldre personer skal bo lengst mulig hjemme, og spesialiseringen har derfor fokus på fysioterapi som del av kommunale tjenester overfor hjemmeboende brukere. og formidling av oppdatert kunnskap.

Opptakskrav

Du kan lese mer om studiet og opptakskrav her.