Fakta

Sted:
Studiested Pilestredet
Studietype:
Master, 2 år
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Deltid
Studiepoeng:
120

Informasjon er oppdatert av OsloMet – storbyuniversitetet

14. mars 2022.

Om studiet

Studiet lærer deg som fysioterapeut å identifisere og dekke aktuelle behov innenfor gerontologi og geriatri i alle deler av helsetjenesten. Dette er en spesialisering ved masterstudiet i helsevitenskap.

Fysioterapi for eldre personer kvalifiserer til spesialistkompetanse innen fysioterapi for eldre. Målgruppen eldre, definert som personer eldre enn 55 år er økende. Et sentralt helsepolitisk mål er at eldre personer skal bo lengst mulig hjemme, og spesialiseringen har derfor fokus på fysioterapi som del av kommunale tjenester overfor hjemmeboende brukere.

Fysioterapitjenestens ansvarsområde favner bredt: helsefremming, forebygging, diagnostikk, behandling og rehabilitering. Dette krever oppdatert og forskningsbasert kunnskap innenfor gerontologi og geriatri generelt og på aldersrelatert bevegelse og funksjon spesielt. Studiet fokuserer på profesjonsutøvelse og vektlegger betydningen av kontinuerlig fagutvikling og formidling av oppdatert kunnskap.

Opptakskrav

Bachelorgrad eller tilsvarende i fysioterapi og norsk autorisasjon som fysioterapeut. Søkere med turnuslisens kan også tas opp. 

C-krav

For opptak til masterprogrammer ved OsloMet er det krav om at du har gjennomsnittskarakter på minst C fra bachelorgraden din.

Poengberegning og rangering

Les om hvordan vi poengberegner søknader til mastere og videreutdanninger her  

Det kan gis tilleggspoeng for relevant høyere utdanning utover opptaksgrunnlaget.

Relevant utdanning er høyere utdanning innen helse- og sosialfag, pedagogiske fag og psykologi, der eldre personer, geriatri og gerontologi er hovedfokus.