Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Studiested

Studiested Pilestredet

Nivå

Master, 2 år

Studiepoeng

120.00

Semester

6

Organisering

Undervisning ved lærestedet

Studietempo

Deltid

Søknadsfrist

15. april

Om studiet

Studiet lærer deg som fysioterapeut å identifisere og dekke aktuelle behov innenfor gerontologi og geriatri i alle deler av helsetjenesten. Dette er en spesialisering ved masterstudiet i helsevitenskap.

Fysioterapi for eldre personer kvalifiserer til spesialistkompetanse innen fysioterapi for eldre. Målgruppen eldre, definert som personer eldre enn 55 år er økende. Et sentralt helsepolitisk mål er at eldre personer skal bo lengst mulig hjemme, og spesialiseringen har derfor fokus på fysioterapi som del av kommunale tjenester overfor hjemmeboende brukere.

Fysioterapitjenestens ansvarsområde favner bredt: helsefremming, forebygging, diagnostikk, behandling og rehabilitering. Dette krever oppdatert og forskningsbasert kunnskap innenfor gerontologi og geriatri generelt og på aldersrelatert bevegelse og funksjon spesielt. Studiet fokuserer på profesjonsutøvelse og vektlegger betydningen av kontinuerlig fagutvikling og formidling av oppdatert kunnskap.

Opptakskrav

Autorisasjon som fysioterapeut.