Fakta

Sted:
Studiested Pilestredet
Studietype:
Master, 2 år
Studieform: Undervisning ved lærestedet, nettstudium, nettstøttet
Studietempo: Deltid
Studiepoeng:
120

Informasjon oppdatert

13. mars 2023.

Om studiet

Vil du bli pedagog med høy kompetanse i digitalt læringsdesign – pedagogisk, teknisk og organisatorisk? Dette studiet krever kritisk tenkning, aktiv deltakelse og stor innsats.

Gjennom studiet skal du bli en kompetent pedagog, leder og samarbeidspartner innen fagområdet. Du skal blant annet opparbeide tilstrekkelig kompetanse til å utvikle kreative løsninger for utvikling og bruk av digitale læringsressurser innen skole og opplæring, forvaltning, organisasjoner og næringslivet. Videre skal du utvikle evnen til kritisk tenkning og forståelse av problemstillinger knyttet til bruk av digitale verktøy og digitale tjenester.

Opptakskrav

Du kan lese mer om studiet og opptakskrav her

Alle utdanninger innen