Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Studiested

Studiested Pilestredet

Nivå

Bachelor, 4 år

Studiepoeng

180.00

Semester

8

Organisering

Nettstudium, samlingsbasert

Studietempo

Deltid

Søknadsfrist

15. april

Opptakskrav

FØHIOA

Poenggrenser 2020

 • Alle (primær)
 • Alle (ordinær)

Studieplasser

90

Søknadskode (SO)

215131

Informasjonen kommer fra Samordna Opptak.

Om studiet

I ABLU er arbeidsplassen en viktig læringsarena. Studiet søkes og gjennomføres i et nært samarbeid med kommune/bydel og arbeidsgiver.

Vi tilbyr en arbeidsplassbasert barnehagehagelærerutdanning tilrettelagt for ansatte fagarbeidere og assistenter i barnehager. Utdanningen er en deltidsutdanning over 4 år hvor det er mulig å kombinere med arbeid inntil 60 prosent.

Arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning forutsetter et forpliktende samarbeid mellom OsloMet og kommuner/private eiere i Oslo og Viken hvor det inngås en samarbeidsavtale som beskriver ansvar og oppfølging av studentene.

Struktur

Arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning er strukturert i seks kunnskapsområder, samt fordypning og bacheloroppgave – til sammen 180 studiepoeng (stp.):

 • Barns utvikling, lek og læring (30 stp.).
 • Kunst, kultur og kreativitet (20 stp.).
 • Natur, helse og bevegelse (20 stp.).
 • Språk, tekst og matematikk (20 stp.).
 • Samfunn, religion, livssyn og etikk (30 stp.).
 • Ledelse, samarbeid og utviklingsarbeid (15 stp.).
 • Fordypning (30 stp.).
 • Bacheloroppgave (15 stp.).

Arbeidsmåter

Gjennom utdanningen veksler studentene mellom ulike læringsareneaer: Studiesamlinger på OsloMet, studiesamlinger i barnehagen, arbeid i kollokviegrupper, veiledet praksisopplæring, arbeid på universitetets internettbaserte lærestøttesystem og selvstudier. Gjennom samarbeidet mellom OsloMet og studentenes arbeidsplass er målsettingen at det foregår faglig kvalifisering og utviklingsarbeid i personalgruppen parallelt med studentenes læringsprosesser.

I studiet er det lagt opp til to faste studiedager i uka. I praksisperiodene vil du stort sett være i praksis i hele uker.

Opptakskrav

Tilleggskrav for samlings- og nettbasert barnehagelærerutdanning:

 • Dokumentert ansettelse i barnehage i minimum 40 prosent stilling gjennom hele studietiden.
 • Studiet forutsetter at studenten har et tilsettingsforhold i en barnehage og at denne kan benyttes aktivt som en læringsarena for både studenten og medstudenter.
 • Ved endring i tilsettingsforholdet i studietiden må studenten orientere OsloMet og ny samarbeidsavtale må inngås.

Karrieremuligheter

  Alle utdanninger innen