Fakta

Sted:
Studiested Pilestredet
Studietype:
Bachelor, 4 år
Studieform: Nettstudium, samlingsbasert
Studietempo: Deltid
Studiepoeng:
180
Søknadsfrist: 15. april
Opptakskrav: FØHIOA
Poenggrenser 2023:
  • Alle (primær)
  • Alle (ordinær)
Studieplasser: 100
Søknadskode (SO): 215131

Informasjon er oppdatert av OsloMet – storbyuniversitetet

6. mars 2024.

Om studiet

Arbeidsplassbasert barnehagehagelærerutdanning er en mulighet for fagarbeidere og assistenter til å kombinere studier og arbeid. Studieplassene er reservert for ansatte i barnehager i Oslo og Viken, og kommuner og bydeler med størst mangel på barnehagelærere prioriteres.

Du vil lære å bruke din sosiale kompetanse til å gi en trygg hverdag for barna, samtidig som du bruker din faglige kunnskap til å være en viktig ressurs for barnas sosiale, fysiske og kulturelle utvikling. Du vil også lære å hvordan man leder en barnegruppe (avdeling), personalledelse og hvordan man samarbeider med foreldre. 

Opptakskrav

Du kan lese mer om studiet og opptakskrav her.

Alle utdanninger innen