Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Studiested

Studiested Pilestredet

Nivå

Master, 2 år

Studiepoeng

120.00

Semester

4

Organisering

Undervisning ved lærestedet

Studietempo

Heltid, deltid

Søknadsfrist

15. april

Om studiet

Arbeids- og samfunnslivet blir stadig mer komplekst, både sosialt og teknologisk. For å forstå og endre omgivelsene trenger vi ny kunnskap. Masterstudiet gir deg kompetanse til å drive endringsarbeid på individ- og systemnivå.

Studiet er rettet mot ledere og andre som arbeider med endrings- og omstillingsprosesser med individer og systemer, i privat eller offentlig virksomhet.

Du lærer å analysere mål, virkemidler og dokumenterte effektive teknikker for å starte og lede endringsprosesser der målet er å optimalisere bruken av menneskelige, teknologiske og økonomiske ressurser.

Opptakskrav

Bachelorgrad eller tilsvarende.