Fakta

Sted:
Studiested Pilestredet
Studietype:
Master, 2 år
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid, deltid
Studiepoeng:
120

Informasjon er oppdatert av OsloMet – storbyuniversitetet

13. mars 2023.

Om studiet

Arbeids- og samfunnslivet blir stadig mer komplekst, både sosialt og teknologisk. For å forstå og endre omgivelsene trenger vi ny kunnskap. Masterstudiet gir deg kompetanse til å drive endringsarbeid på individ- og systemnivå.

Moderne atferdsvitenskap omfatter teoretiske perspektiver, eksperimentelle studier og metoder for å anvende den kunnskapen som utvikles til å fremme ønskede endringsprosesser. Masterstudiet i atferdsvitenskap gir deg en solid teoretisk plattform, gir deg erfaring med å gjennomføre eksperimenter, og lærer deg effektiv metodikk for å sette i gang, gjennomføre og evaluere endringsprosesser både på individ- og gruppenivå.

Opptakskrav

Du kan lese mer om studiet og opptakskrav her

Alle utdanninger innen