Fakta

Sted:
Studiested Pilestredet
Studietype:
Lavere nivå
Studieform: Nettstudium
Oppstart: Høst
Studiepoeng:
15

Informasjon er oppdatert av OsloMet – storbyuniversitetet

13. juni 2023.

Om studiet

Studiet er rettet mot yrkesfaglærere. Den teknologiske utviklingen stiller høye krav til den enkelte yrkesfaglærer. Nye arbeidsmetoder, ny teknologi og relevant opplæring i yrkesfagene er sentrale drivkrefter i samfunnet. 

Grunnet den teknologiske utviklingen er nye arbeidsmetoder, ny teknologi og relevant opplæring i yrkesfagene sentrale drivkrefter i samfunnet. I studiet lærer du, både gjennom undervisning og hospitering, hvordan du kan ta i bruk ny teknologi og utarbeide gode undervisningsopplegg på dine programområder. 

 

Opptakskrav

Oppptakskrav finner du her