Fakta

Sted:
Studiested Pilestredet
Studietype:
Lavere nivå
Studieform: Samlingsbasert
Studiepoeng:
15

Informasjon er oppdatert av OsloMet – storbyuniversitetet

30. mai 2022.

Om studiet

Studiet er rettet mot yrkesfaglærere og tar utgangspunkt i faglig oppdatering i bruken av ny teknologi. Studiet omhandler hvordan nye og endrede arbeidsoppgaver og metoder i yrkene kan gjøres om til relevante læringsoppgaver for elevene.

Studiet består av to emner, hvert på 15 studiepoeng.

  • Kartlegge og analysere bruken av ny teknologi i arbeidsoppgaver.
  • Anvendelse av ny teknologi i læringsoppgaver.

Tilbud 2017 - Yrkesfaglærerløftet

Det første emnet (ATEKO6100) tilbys via Akershus fylkeskommune.

Elever i videregående skole vil møte teknologiske utfordringer i større og større grad, og undervisningen må tilrettelegges med gode didaktiske undervisningsopplegg for å møte dette behovet. Gjennom studiet vil du lære å utvikle din teknologiforståelse, slik at du kan lage gode og relevante undervisningsopplegg som elevene vil ha nytte av i framtiden.

  • Hvordan skape relevans mellom ditt yrkesfag og teknologien som benyttes i dag?
  • Hvordan skape gode didaktiske tilnærminger til teknologibruk og digital kompetanse i en yrkesfaglig kontekst?

Studiet er basert på at studentene skal utvikle egen teknologiforståelse i samarbeid med virksomheter/bedrifter.

Alle yrker har i dag utstrakt bruk av avansert teknologi. For at elevene i videregående skole skal være forberedt i møte med disse utfordringene vil det være viktig med gode undervisningsopplegg som inkluderer teknologi innenfor alle utdanningsprogram. Det være seg innen helsesektoren med robotisering og avansert teknologi eller i mer tradisjonelle håndverksfag.

Organisering

For hvert emne legges det opp til tre samlinger á to dager, to nettsamlinger og tre-fem dager hospitering i institusjoner/virksomheter/bedrifter.

I 2017 tilbys studiet for yrkesfaglærere på utvalgte videregående skoler i Akershus fylkeskommune. Fylkeskommunen rekrutterer deltakerne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller tilsvarende realkompetanse, og tilsetting som yrkesfaglærer i videregående skole. Se emneplanen for nærmere beskrivelse ved realkompetansevurdering.

 

Akershus fylkeskommune rekrutterer deltakere.