Videreutdanning i palliativ omsorg-helhetlig lindring i livets sluttfase favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Høyere nivå

Studiepoeng

60

Semester

4

Om studiet

Studiet i Palliativ omsorg og helhetlig lindring i livets sluttfase, er en tverr­faglig videre­utdanning for sykepleiere og andre med treårige helse- og sosialfaglige utdanninger. Dette er et fagområde i sterk utvikling både med hensyn til utdanning, fagutvikling, forskning og helsetjenesteutvikling.

 

Omsorg for alvorlig syke og døende er et viktig satsingsområde i helsevesenet, og alvorlig syke og døende er en gruppe pasienter med pårørende hvor det forventes et utvidet tilbud i kommunene og spesialisthelsetjenesten. Det er et stort behov for kompetanse innen fagfeltet for å imøtekomme samfunnets behov for et godt helsetjenestetilbud for mennesker i livets sluttfase. Studiet har i tråd med hospicefilosofien fokus på helhetlig lindring i den avsluttende fasen av livet.

Kvalifikasjon/tittel

Videreutdanning i palliativ omsorg-helhetlig lindring i livets sluttfase