Videreutdanning i anestesisykepleie favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Lavere nivå

Studiepoeng

90

Semester

3

Om studiet

Vil du være den som tar vare på og gir anestesi til pasienten som skal ­opere­res ­eller undersøkes? Den som alltid er til stede fra pasienten mottas i operasjons­avdelingen til han avleveres på post­operativ avdeling? Ønsker du å få ettertraktet spisskompetanse og ferdigheter i å ivareta akutt og kritisk syke pasienter?

 

Å jobbe som spesialsykepleier stiller store krav til fordypning og spesialisering av kunnskap og ferdigheter, med høy grad av kritisk tenkning, refleksjon og selvstendighet i fagutøvelsen.

Kvalifikasjon/tittel

Videreutdanning i anestesisykepleie