Fakta

Sted:
Trondheim
Studietype:
Høyere nivå
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
60

Informasjon er oppdatert av NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

9. februar 2024.

Om studiet

Vil du spesialisere deg i psykisk helse-, rus- og avhengighet? Psykisk helse-, rus og avhengighet kan innebære komplekse sammenhenger som ofte er utfordrende å forstå og arbeide med. Her er utfordringer som krever koordinering og samarbeid mellom ulike tjenester.

Videreutdanning i psykisk helse-, rus- og avhengighetsarbeid ved NTNU er en tverrfaglig videreutdanning på 60 studiepoeng som tilbys på heltid over ett år, eller deltid over 2 år. I studiet ønsker vi å utdanne kompetente profesjonsutøvere som bidrar til godt samarbeid mellom bruker, pårørende og de ulike tjenestetilbudene. I studiet vektlegges enkeltmennesker, familie og nettverk og deres livssituasjon, opplevelser og ressurser. Utdanningen skal bidra til økt kunnskap og forståelse i hvordan individuelle psykiske helse-, rus og avhengighetsproblemer inngår i en samfunnsmessig kontekst.

Studiet fokuserer på sentrale perspektiver, kommunikasjon og samhandling, arbeidsmåter, etikk og organisering av arbeid i fagområdene. Studiet kvalifiserer helse- og sosialarbeidere til forebyggende, behandlende og rehabiliterende arbeid. Det kan være arbeid i kommunale helse-, sosial- og velferdstjenester, i psykisk helse-, rus- og avhengighetsarbeid, i psykisk helsevern og i tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB).

Etter endt utdanning skal du også kunne bidra til tjenesteutvikling, planarbeid og systematiske- og kvalitetsforbedrende arbeidsprosesser.

Undervisningsopplegg

Undervisning ved institusjonen

Kvalifikasjon/tittel

Tverrfaglig videreutdanning i psykisk helse-, rus- og avhengighetsarbeid