Fakta

Sted:
Trondheim
Studietype:
Master, 2 år
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
120

Informasjon er oppdatert av NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

21. mars 2024.

Om studiet

Med en master i statsvitenskap får du kunnskap om hvordan politikk skapes, og hvilke konsekvenser den får. Studiet er for deg som er interessert i politikk og administrasjon på nasjonalt og internasjonalt nivå. Du får kunnskap om statsvitenskapelige tilnærmingsmåter, teorier, emner og metoder.

Du vil få mulighet til å fordype deg i mer spesialiserte tema, som for eksempel:

 • Utenrikspolitikk
 • Internasjonal- og komparativ politikk
 • Internasjonal politisk økonomi
 • Helsepolitikk
 • Offentlig politikk og administrasjon
 • Medier, opinion og politisk atferd

Gjennom studiet vil du gjennom praktisk anvendelse av statsvitenskapelig kunnskap bli trent til å utføre utrednings- og forskningsarbeid både i privat og offentlig sektor. Studiet gir deg både evnen til å sette deg inn i eksisterende informasjon og en metodisk kompetanse som gjør deg i stand til å utrede nye problemstillinger. Du får også en administrativ skolering som gjør deg i stand til å organisere eller lede prosjekter.

Her har du et lite utvalg av yrkesmuligheter for statsvitere:

 • planleggings- og utredningsarbeid
 • arbeid i interesseorganisasjoner
 • arbeid i internasjonale organisasjoner
 • formidlingsoppgaver i media og andre informasjonsorganer
 • undervisningsoppgaver i skoler, universitet og høgskole

forskning ved universitet, høyskoler og andre forskningsinstitusjoner

Undervisningsopplegg

Undervisning ved institusjonen

Kvalifikasjon/tittel

Master i statsvitenskap

Alle utdanninger innen