Statsvitenskap - bachelorstudium favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Bachelor, 3 år

Søknadsfrist

15. april 2020

Studiepoeng

180

Semester

6

Om studiet

Statsvitenskap passer for deg som er interessert i politikk både på nasjonalt og internasjonalt nivå. Ved å studere statsvitenskap får du kunnskap om hvordan politikk skapes og hvilke konsekvenser den får. Studiet av konflikt og samarbeid i verdenssamfunnet står også sentralt. Som statsviter skal du ikke bare gjengi fakta om politiske forhold, men du skal også få innsikt i sammenhengen mellom disse.

I dette studiet vil du få kunnskap om hele bredden av statsvitenskapelige fagområder. Du vil blant annet få kunnskap om

  • politisk kommunikasjon
  • internasjonale relasjoner
  • offentlig administrasjon
  • bærekraft

Som statsviter kan du jobbe som faglig konsulent eller rådgiver i ulike prosjekter. Er du interessert i bruk av ressurser og politiske prioriteringer, kan du jobbe i utvalg og arbeidsgrupper hos departementene. For deg som er interessert i politikk og internasjonalt arbeid, vil stillinger i Forsvarsdepartementet eller Utenriksdepartementet være interessant. Du kan også jobbe i større internasjonale organisasjoner som EU og FN.

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i statsvitenskap

Informasjon fra Samordna Opptak

Poenggrenser 2019

46.50 (primær)
48.00 (ordinær)

Studieplasser

100

Søknadskode (SO)

194881