Nøkkelinformasjon

Nivå

Bachelor, 3 år

Studiepoeng

180

Semester

6

Studietempo

Heltid

Søknadsfrist

20 april, kl 14:00

Opptakskrav

GENS

Poenggrenser 2021

  • 49.30 (primær)
  • 50.60 (ordinær)

Studieplasser

100

Søknadskode (SO)

194881

Informasjonen kommer fra Samordna Opptak.

Om studiet

Statsvitenskap passer for deg som er interessert i politikk både på nasjonalt og internasjonalt nivå. Ved å studere statsvitenskap får du kunnskap om hvordan politikk skapes, og hvilke konsekvenser den får. Studiet av konflikt og samarbeid i verdenssamfunnet står også sentralt. Som statsviter skal du ikke bare gjengi fakta om politiske forhold, men du skal også få innsikt i sammenhengen mellom disse.

I dette studiet vil du få kunnskap om hele bredden av statsvitenskapelige fagområder. Du vil blant annet få kunnskap om:

  • politisk kommunikasjon
  • internasjonale relasjoner
  • offentlig administrasjon
  • bærekraft

Gjennom studiet bygger du opp en yrkeskompetanse som er rettet mot alle typer arbeidsoppgaver der det er nødvendig med nasjonal og/eller internasjonal kunnskap om politiske forhold.

Med bachelor i statsvitenskap kan du jobbe med:

  • planleggings- og utredningsarbeid
  • arbeid i interesseorganisasjoner
  • arbeid i internasjonale organisasjoner
  • formidlingsoppgaver i media og andre informasjonsorganer

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i statsvitenskap

Alle utdanninger innen