Fakta

Sted:
Trondheim
Studietype:
Bachelor, 3 år
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
180
Søknadsfrist: 15. april
Opptakskrav: GENS
Poenggrenser 2023:
  • 50.20 (primær)
  • 52.10 (ordinær)
Studieplasser: 100
Søknadskode (SO): 194881

Informasjon er oppdatert av NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

21. mars 2024.

Om studiet

Statsvitenskap passer for deg som er interessert i politikk både på nasjonalt og internasjonalt nivå.

Ved å studere statsvitenskap får du kunnskap om hvordan politikk skapes, og hvilke konsekvenser den får. Studiet av konflikt og samarbeid i verdenssamfunnet står også sentralt. Som statsviter skal du ikke bare gjengi fakta om politiske forhold, men du skal også få innsikt i sammenhengen mellom disse.

I dette studiet vil du få kunnskap om hele bredden av statsvitenskapelige fagområder. Du vil blant annet få kunnskap om:

  • politisk kommunikasjon
  • internasjonale relasjoner
  • offentlig administrasjon
  • bærekraft

Gjennom studiet bygger du opp en yrkeskompetanse som er rettet mot alle typer arbeidsoppgaver der det er nødvendig med nasjonal og/eller internasjonal kunnskap om politiske forhold.

Med bachelor i statsvitenskap kan du jobbe med:

  • planleggings- og utredningsarbeid
  • arbeid i interesseorganisasjoner
  • arbeid i internasjonale organisasjoner
  • formidlingsoppgaver i media og andre informasjonsorganer

Undervisningsopplegg

Undervisning ved institusjonen

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i statsvitenskap

Alle utdanninger innen