Fakta

Sted:
Trondheim
Studietype:
Årsstudium
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
60
Opptakskrav: GENS
Poenggrenser 2022:
  • 46.30 (primær)
  • 48.90 (ordinær)
Studieplasser: 35
Søknadskode (SO): 194238

Informasjon er oppdatert av NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

2. desember 2022.

Om studiet

Statsvitenskap passer for deg som er interessert i politikk både på nasjonalt og internasjonalt nivå.

Ved å studere statsvitenskap får du kunnskap om hvordan politikk skapes, og hvilke konsekvenser den får. Studiet av konflikt og samarbeid i verdenssamfunnet står også sentralt.

Som statsviter skal du ikke bare gjengi fakta om politiske forhold, men du skal også få innsikt i sammenhengen mellom disse.

Årsstudiet gir deg en bred innføring i:

  • internasjonal og komparativ politikk
  • politisk teori
  • politisk atferd
  • samfunnsvitenskapelig forskningsmetode
  • offentlig politikk og administrasjon

Kvalifikasjon/tittel

Årsstudium i statsvitenskap

Alle utdanninger innen