Spesialpedagogikk - masterstudium favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Erfaringsbasert master

Studiepoeng

120

Semester

8

Om studiet

Dette er et erfaringsbasert deltidsstudium for deg med pedagogisk yrkesbakgrunn som ønsker å spesialisere deg i syns- eler autdiopedagogikk. Du kan ta enkeltkurs eller en hel erfaringsbasert mastergrad ved siden av jobb. Studiet skal gjør deg i stand til å tilrettelegge gode læringsmiljøer og skape gode faglige, personlige og sosiale utviklingsprosesser slik at personer med særskilte behov kan delta i et inkluderende samfunn.

Kvalifikasjon/tittel

Master i spesialpedagogikk