Sosiologi - masterstudium favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Master, 2 år

Studiepoeng

120

Semester

4

Om studiet

I sosiologien er vi opptatt av de store samfunnsspørsmålene og samfunnsvitenskapelige tenkemåter. Som student på masterprogrammet i sosiologi kombinerer du generell teori- og metodekunnskap med individuell spesialisering, og får innsikt og trening i anvendelse av generell sosiologisk kunnskap. I tillegg kan du fordype deg i mer spesialiserte temaer, som for eksempel fengselssosiologi, migrasjons- og religionssosiologi, arbeids- og organisasjonssosiologi, kultur- og mediesosiologi og sosial ulikhet i helse velferdssosiologi.

Som sosiolog bruker du din faglige og metodiske kompetanse til å finne ny kunnskap og løsninger på problemer. Hvilke tema sosiologer jobber med, varierer. Utdanningen er både generell og spesiell, og du vil derfor raskt sette deg inn i nye tema og oppgaver.

Din allsidige kompetanse gjør at du kan arbeide med planleggings-, prosjekt- og utredningsarbeid i offentlig forvaltning og privat næringsliv. Du får kunnskap om gruppeprosesser og ledelse som gjør at du også kan delta i og lede prosjekter.

Kvalifikasjon/tittel

Master i sosiologi